Directeur Muziek

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Katwijk zijn wij op zoek naar een directeur muziek. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur vier maanden, met optie tot verlenging.

Missie Muziekschool Katwijk helpt mensen hun creatieve, muzikale talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten ten bate van hun persoonlijke vorming en sociale omgeving.

Overtuiging

Wij zijn er van overtuigd dat muziekonderwijs mensen creatiever, zelfbewuster en gelukkiger maakt en dat actieve muziekbeoefening bijdraagt aan een dynamische, harmonieuze samenleving. Motto In ons motto “Creatief met jouw talent” zit zowel de verantwoordelijkheid besloten die wij ervaren ten opzichte van onze leerlingen, als een persoonlijke boodschap die wij hen willen meegeven. Kernwaarden De kernwaarden van de muziekschool zijn: kwaliteit, continuïteit, diversiteit, samenhang en toegankelijkheid. Activiteiten Wij geven onze missie concreet gestalte door het verzorgen van muzieklessen, cursussen en samenspelactiviteiten in de vrije tijd, en het organiseren van daaraan verbonden uitvoeringen en evenementen. Daarnaast verzorgen wij muzieklessen op alle basisscholen in de gemeente. Organisatie Het team van de muziekschool bestaat, behalve de directeur, uit 25 docenten (waarvan 19 in dienst en 6 als zzp-er) en 2 kantoormedewerkers. Iedereen werkt in deeltijd, de totale formatie bestaat uit ca. 10 fte. Een aantal docenten heeft coördinerende taken op operationeel niveau, op een specifiek gebied. De muziekschool is onderdeel van de gemeentelijke organisatie en valt als cluster onder het domein Inclusieve samenleving.

Op dit moment loopt een onderzoek naar de toekomst van de muziekschool en andere culturele organisaties, waarbij verzelfstandiging van de school binnen de context van een nieuwe, grotere culturele organisatie een waarschijnlijk scenario is. Positie De muziekschool heeft een gewaardeerde positie binnen de samenleving en kan rekenen op een sterk draagvlak. Dit blijkt onder andere uit een hoge klanttevredenheid en actieve betrokkenheid van leerlingen, ouders van leerlingen, samenwerkingspartners en andere stakeholders. Zie https://www.muziekschoolkatwijk.nl/ voor nadere info over de muziekschool. Opdracht Op dit moment loopt een onderzoek naar de toekomst van de muziekschool en andere culturele organisaties, waarbij verzelfstandiging van de school binnen de context van een nieuwe, grotere culturele organisatie een waarschijnlijk scenario is. In het onderzoek wordt ook rekening gehouden met een richtinggevende besparing voor de muziekschool. Behalve de muziekschool zouden de bibliotheek en de volksuniversiteit onderdeel van de beoogde organisatie worden. Daarnaast wordt nauwere samenwerking met de lokale welzijnsorganisatie onderzocht. Volgens planning resulteert het onderzoek in april/mei in een businesscase die de basis zal zijn voor de politiek besluitvorming in juni/juli over de toekomst van de muziekschool.

Van de interim-directeur verwachten we in deze fase van onderzoek en besluitvorming:

  • een stevige, constructieve en innovatieve inhoudelijke inbreng in dit proces met oog voor de kwaliteit van de muziekschool;
  • denken in oplossingen voor wat betreft de financiële taakstelling;
  • een verbindende en resultaatgerichte aanpak in de ontwikkeling van scenario’s zowel richting medewerkers, samenwerkingspartners als bestuur.

Belangrijkste resultaat van de opdracht is het uitwerken van een gedegen businesscase zodat college en raad weloverwegen besluiten kunnen nemen over de toekomst van het muziekonderwijs. Het onderzoek en het vervolgproces moeten gezien worden tegen de achtergrond van de implementatie van de Maatschappelijke Agenda (MAG) in Katwijk.

Volgens de MAG worden maatschappelijke organisaties vanaf 2022 niet langer op basis van bestaande subsidieafspraken gesubsidieerd, maar op basis van de maatschappelijke effecten die zij met het uitvoeren van hun activiteiten behalen. Organisaties schrijven met een onderbouwd voorstel in op vastgestelde thema’s/opgaves en subsidie wordt toegekend op basis van vastgestelde voorwaarden en criteria. Deze nieuwe systematiek betekent een behoorlijke aanpassing voor de organisaties. Voor de muziekschool is er in dit opzicht overigens een bijzondere situatie gezien de huidige publieksrechtelijke status. Behalve de verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de muziekschool in bovengenoemde processen, is de interim-directeur ook eindverantwoordelijk voor het ‘reguliere bedrijf’ van de muziekschool: het meer dagelijkse reilen en zeilen van de school, met aandacht voor continuïteit en ontwikkelingen op inhoudelijk niveau. De operationele taken zijn zo veel mogelijk belegd bij docenten met coördinerende taken en kantoormedewerkers. Onder het ‘reguliere bedrijf’ vallen: – het lopende programma van lessen, cursussen, uitvoeringen en evenementen in de vrije tijd en de samenhang tussen de verschillende activiteiten. Deze zijn grotendeels zichtbaar in de lesroosters en de jaaragenda. – Uitwerking nieuw muziekonderwijsprogramma voor de basisscholen (momenteel op hoofdlijnen gereed) en implementatie daarvan. Belangrijke elementen zijn het versterken van de verbinding tussen binnen- en buitenschools aanbod en het omvormen van bestaande subsidie in matchingsregeling. – Verder ontwikkelen van de leerlijn (o.a. examens) en samenhang aanbod (instrumentale les – samenspel – uitvoeringen en evenementen) – Versterken communicatie en marketing De interim-directeur is eindverantwoordelijk voor: – sturen op behalen doelstellingen – het personeelsbeleid – het budget – het op operationeel niveau aansturen/coachen van de medewerkers. – de afstemming en samenwerking met andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie (beleid en staffuncties) – de vertegenwoordiging van de muziekschool naar buiten toe.

Wat wordt er gevraagd?

  • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Werkervaring als interim-manager binnen een (semi)overheidsinstelling.

Voldoe je aan bovenstaand profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan voor 23 maart a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring