Directiesecretaris

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Kadaster in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Directiesecretaris. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor een periode van 4 maanden, met optie tot verlenging.

Opdracht omschrijving:

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

Binnen de directie IT zijn we op zoek naar een WO-geschoolde en ervaren directiesecretaris die onze gewaardeerde directiesecretaris vervangt tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, gedurende minimaal 20 weken.

De directiesecretaris is de rechterhand van de directeur en heeft een belangrijke verbindende rol binnen het MT IT (bestaande uit 10 MT-leden). Zij/hij ondersteunt inhoudelijk de directie IT bij het beleid- en besluitvormingsproces. Werkzaamheden zijn adviserend, coördinerend, organiserend en beheersmatig van aard. De directiesecretaris verzorgt de inhoudelijke voorbereiding, verslaglegging en opvolging van vergaderingen, zorgt voor beschikbaarheid van bestuurlijke informatie bij betrokkenen en organiseert/coördineert projecten voortkomend uit het bestuurlijk gremium. De directiesecretaris ziet erop toe dat wordt gehandeld volgens geldende procedures en gemaakte afspraken.

Verantwoordelijkheden:

  • Verbreedt en deelt kennis met in-/extern netwerk en realiseert verbetering voor meerdere vakgebieden;
  • Vraagstukken m.b.t. meerdere vakgebieden kunnen opgelost worden door nieuwe oplossingen te vinden;
  • Verzorgt de coördinatie en de (inhoudelijke) voorbereiding van vergaderingen van de Directie;
  • Verzorgt de verslaglegging en bewaakt en voert de regie op de opvolging van genomen besluiten;
  • Adviseert de directie over de procedurele aanpak en handelwijze van bestuurlijke onderwerpen. Ziet toe op en adviseert over naleving van geldende procedures en gemaakte afspraken binnen de organisatie;
  • Verricht specialistische analyses of haalbaarheidsstudies en legt deze vast in rapportages en/of beleidsnotities gericht op het leveren van relevante sturingsinformatie voor de lange termijn;
  • Signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen. Informeert en adviseert de directie hierover en stelt mogelijke gevolgen vast voor de business en bedrijfsprocessen;
  • Draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de dienstverlenende werkzaamheden;
  • Neemt vanuit inhoudelijke, sturende en/of adviserende rol deel aan projecten/verandertrajecten en treedt op als projectleider.

Functie-eisen:

• Afgeronde WO-opleiding;

• Minimaal 3 jaar ervaring als directiesecretaris bij een grotere organisatie (kennis van directievoering en bestuurlijke processen);

• Aantoonbare ervaring bij een organisatie die, bijvoorbeeld als ZBO, wettelijke taken uitvoert;

• Je hebt strategisch inzicht;

Je hebt een dienstverlenende houding en goede organisatievaardigheden;

• Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen;

• Je hebt oog voor de omgeving waarin je opereert, weet wat er speelt en kunt daarop proactief anticiperen;

• Je kunt goed samenwerken met je collega directiesecretarissen en MT-leden;

• Je kunt snel schakelen en werken onder tijdsdruk;

• Je bent gedreven en resultaatgericht;

• Je hebt energie, goede communicatieve vaardigheden en humor;

• Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 9 oktober!

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring