Directievoerder/Projectleider onderwijshuisvesting

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een directievoerder/projectleider onderwijshuisvesting. Het betreft een functie voor 20 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum 1 september 2020).

Organisatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid . Door het coronavirus werken wij hoofdzakelijk vanuit huis.

Opdracht

In 2016 is een start gemaakt met de voorbereiding van de bouw van twee Integrale Kindcentra (IKC’s)  een in Leidschendam en een in Voorburg. In overleg met het schoolbestuur is de gemeente bouwheer voor beide IKC’s. Voor IKC de Tol is de gemeente opzoek naar een directievoerder voor circa 8 uur per week. Voor IKC Heeswijk is de gemeente op zoek naar een projectleider voor circa 12 uur per week. De gemeente ziet bij voorkeur beide uitvragen uitgevoerd door dezelfde persoon.

Het IKC de Tol (directievoering)

Het project IKC de Tol in Leidschendam is inmiddels gevorderd tot de bouwfase. De oplevering is voorzien in februari/maart 2021. De voorbereiding is tot stand gekomen in een bouwteam onder leiding van een projectleider. Nu in de fase van uitvoering is de gemeente op zoek naar een directievoerder.

De directievoerder begeleidt het gehele bouwproces. Vertegenwoordigt de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor een goed verloop van de uitvoering en kwaliteit van het bouwwerk. Daartoe wordt met diverse partijen overleg gevoerd zoals de hoofdaannemer, nevenaannemers, architect, adviseurs, opzichters en stuurt hen aan. De directievoerder spart intern bij de gemeente met de senior beleidsontwikkelaar onderwijshuisvesting en de ambtelijk opdrachtgever. Tevens kan intern een beroep worden gedaan op administratieve ondersteuning.

De concrete taken zijn onder meer:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever;
 • Het begeleiden van het bouwproces tot aan de oplevering en overdracht;
 • Het aansturen van betrokken partijen tijdens het bouwproces;
 • Het aansturen van opzichter/toezichthouders;
 • Het voorzitten van de bouwvergaderingen;
 • Het bewaken van contractuele afspraken;
 • Het bewaken van de planning en kosten;
 • Het bewaken en toezien op de kwaliteit;
 • Het beoordelen van werkplannen en producten van aannemers;
 • Nemen van beslissingen over het bestek, tekeningen, afwijkingen en meer- en minderwerk;
 • Het afstemmen met schoolbestuur, kinderopvangorganisatie en interne gemeentelijke afdelingen;
 • Verzorgt omgevingsmanagement (onderhoudt contact met omwonenden);
 • Adviseren en rapporteren aan de opdrachtgever betreffende projectrisico’s.

Het IKC Heeswijk (projectleider/directievoerder)

Voor het project IKC Heeswijk in Voorburg is inmiddels de aanbestedingsprocedure om te komen tot een aannemer, op de contractvorming (bouwteamovereenkomst) na, afgerond. Inmiddels wordt een bouwteam geformeerd dat rond 1 september a.s. van start zal gaan. Voor dit project is tevens een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het vergunningstraject is inmiddels opgestart. De gemeente is voor dit project op zoek naar een projectleider die namens de gemeente leiding geeft aan het bouwteam waarin vertegenwoordigd zijn:  de architect, aannemer, adviseurs en toekomstige gebruikers. Deze opdracht loopt in principe door tot en met het definitieve TO, de definitieve prijs waarvoor het gegund kan worden en de aannemingsovereenkomst (onder voorbehoud vergunning). Nadat vorenstaande is afgerond kan een aparte opdracht voor directievoering inclusief of exclusief kwaliteitscontrole volgen tot en met afronding bouw, opdracht en opleverpunten.

De concrete taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:

 • Geeft als projectleider leiding aan het bouwteam in de fase tot start bouw;
 • Draagt zorg voor het proces om te komen tot een TO binnen de beschikbaar gestelde middelen;
 • Geeft sturing aan het totale proces voor de totstandkoming van het IKC en bewaakt daarbij de financiële middelen en de planning;
 • Verzorgt omgevingsmanagement (onderhoudt contact met omwonenden en ander belanghebbenden);
 • Nadat het bouwteam gereed is en de fase van opdracht tot daadwerkelijk bouw kan worden gegeven kan de rol van projectleider overgaan in de rol van directievoerder zoals hiervoor is omschreven voor het project de Tol. De gemeente behoudt zich echter het recht voor alsdan voor een ander persoon te kiezen dan de projectleider.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je kan per 1 september 2020 starten;
 • Flexibel inzetbaar op alle 5 werkdagen;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met de bouw van IKC’s of scholen en ervaring met kwaliteitscontroles tijdens de bouw in de afgelopen 6 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan voor dinsdag 11 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring