Energiespecialist EML-controles en training

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Omgevingsdienst Arnhem zijn wij op zoek naar een Energiespecialist EML-controles en training. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert aan de hand van het artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit toezicht uit op energiebesparing. De toezichthouders voeren toezicht bij instellingen voor tien gemeenten en de Provincie Gelderland. Toezicht vindt plaats aan de hand van de op de instelling van toepassing zijnde Erkende Maatregelen Lijst (EML). Voor het uitvoeren van de EML controles in 2020 is extra inzet nodig van een energiespecialist.

Uitvoeren energiecontroles

Het uitvoeren van EML controles in 2020 bij inrichtingen binnen het ODRA gebied. Het merendeel van de controles zal plaatsvinden in de utiliteitsbouw (grote kantoren). Daarnaast gaat het om andere branches zoals hotels & restaurants, bedrijfshallen en autogaragebedrijven.

Uitvoering van de EML controle heeft betrekking op het gehele proces: van het contact leggen tot afhandeling van de zaak in het zaaksysteem. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • Contact leggen met de op de locatie van toepassing zijnde inrichting of gebouwbeheerder (in geval van meerdere inrichtingen in één gebouw);
 • Inplannen van de afspraak voor een controlebezoek;
 • Het uitvoeren van een controlebezoek aan de hand van de EML-lijst, waarbij alle maatregelen worden beoordeeld;
 • Uitwerken van de bevindingen in een bezoekverslag;
 • Administratieve afwikkeling in het zaaksysteem S4O en registratie van de energiegegevens.
 • Wanneer er sprake is van meerdere inrichtingen op één locatie dient de toezichthouder het gesprek aan te gaan met de verantwoordelijke partij voor het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen.
 • Verder verzoeken wij ook om separaat de hercontroles te offreren, dit is inclusief de beoordeling van het eventuele plan van aanpak.

Training en kwaliteitsborging

Als aanvulling op het uitvoeren van energiecontroles werkt de energiespecialist mee aan het verbeteren van de kwaliteit van het energietoezicht en de borging hiervan in de organisatie als reguliere taak. Dit gebeurt door het, in samenspraak met de betrokken toezichthouders, verder optimaliseren van de toezicht- en handhavingsstrategie op energiebesparing.

Verantwoordelijkheden

Het uitvoeren van 50 energiecontroles in 2020 conform de bovenstaande taakomschrijving. Er is een mogelijkheid voor het uitvoeren van extra energiecontroles, tot 40 extra (totaal maximaal 90). Dit is afhankelijk van de ervaringen met de eerste 50 controles en de planning van ODRA. Met de opdrachtnemer wordt tijdig besproken of er plannen zijn voor het uitvoeren van extra energiecontroles gedurende de opdrachtperiode.

Voor hercontroles wordt maximaal 100 uur aan inzet gevraagd en ook voor de training- en kwaliteitsborging wordt maximaal 100 uur aan inzet gevraagd.

Het is belangrijk dat er contact is tussen de programmanager energie, toezichthouders van ODRA en de energiespecialist. Dit is van belang voor het delen van uitkomsten en ervaringen en het afstemmen over de van toepassing zijnde handhavingsstrategie. Er zal in ieder geval voorafgaande aan de start van de opdracht een startbijeenkomst plaatsvinden. De wijze waarop overleg na deze bijeenkomst zal plaatsvinden, zal in onderling overleg worden afgestemd.

Wat kan verwacht worden van ODRA:

 • Het aanleveren van een lijst van te bezoeken locaties;
 • Toegang tot het zaaksysteem in S4O en uitleg over het werken in het zaaksysteem;
 • Ondersteuning in het werken met het zaaksysteem S4O.
 • Informatie over de van toepassing zijnde handhavingsstrategie en aandachtspunten voor de controles en de afwikkeling;
 • Het beschikbaar stellen van de digitale checklists, opnameformulieren, standaardteksten voor de brieven en afspraakbevestigingen.

Wat wordt er gevraagd?

 • Twee jaar werkervaring met de toezicht- en handhavingspraktijk op het gebied van energiebesparing;
 • Twee jaar werkervaring met het toepassen van EML-lijsten in praktijk, de samenhang met andere juridische instrumenten en de context van de energietransitie.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 6 december 2019.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring