Gedragswetenschapper

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een gedragswetenschapper. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de periode van september 2020 tot en met eind augustus 2021, met optie tot verlenging.

De afdeling Jeugd & Samenleving

De afdeling Jeugd & Samenleving (J&S) vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen en is verantwoordelijk voor de volgende taken, uitgevoerd door 4 teams:

 • Jeugd en Gezin (jeugdhulp, advies en ondersteuning);
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, Top 1000 regie en verbinding straf en zorg, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten);
 • Sociale teams (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties);
 • Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

Het team Jeugd en Gezin richt zich op de uitvoering van zorgtaken die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Dit team bestaat uit 35 medewerkers.

Momenteel zijn binnen het team Jeugd en Gezin 2 Gedragswetenschappers werkzaam die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van de jeugdhulpverleners met betrekking tot casuïstiek, werkbegeleiding en het leveren van inhoudelijke input bij ontwikkelingen.

Je bent werkzaam voor 2 teams. Je werkt primair (24 uur) voor team Jeugd en Gezin. Daarnaast werk je (8 uur) voor Sociaal Team, Met name voor het Sociaal Team is een stevige persoonlijkheid nodig. Dit team bestaat uit 35 medewerkers, zij zijn casusregisseurs in multiprobleemgezinnen. Zij zijn bezig met regievoering ipv hulpverlening. De Gedragswetenschapper heeft als rol dit te stimuleren en heeft aandacht in casuïstiekbegeleiding.

Door vertrek van een van de Gedragswetenschappers is er een ruimte vrijgekomen voor een Gedragswetenschapper binnen het team Jeugd en Gezin. Het betreft een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een omgeving die volop in ontwikkeling is.

Opdracht:
De Gedragswetenschapper verzorgt de inhoudelijke casuïstiekbegeleiding en individuele werkbegeleiding van jeugdhulpverleners. Je bent als behandelcoördinator de bewaker over de inhoud. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je ondersteunt en adviseert de jeugdhulpverleners op het primaire proces zoals het samen analyseren van hun casussen, het meedenken over de vervolgstappen die zij kunnen zetten, het geven van behandel adviezen, het meelezen met rapportages etc. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij (multidisciplinaire) gesprekken en huisbezoeken.

De Gedragswetenschapper legt inhoudelijke verantwoording af aan GZ-Psycholoog als supervisor en teamleider Jeugd en Gezin. De gedragswetenschapper werkt in de afdeling samen met 2 andere gedragswetenschappers die werkzaam zijn voor de teams Jeugd en Gezin, Jeugdbegeleiding en Sociaal team. De gedragswetenschappers kunnen elkaar waarnemen en vervangen als dit nodig is, bijvoorbeeld om te sparren met collega’s van andere teams bij spoed/crisis.

Ondersteuning en advies bieden

 • Beoordeelt de noodzaak tot de inzet van (hoog) specialistische jeugdhulp bij gezinnen, interpreteert de resultaten van deze hulp en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten;
 • Coacht en adviseert (on)gevraagd jeugdhulpverleners bij het inzetten van de desbetreffende methodiek en of interventies om de kwaliteit en deskundigheid te bevorderen;
 • Biedt individuele werkbegeleiding aan de jeugdhulpverleners gericht op de caseload en persoonlijke ontwikkeling en zit casuïstiekbesprekingen voor.
 • Draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp;
 • Levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het perspectiefplan en/of adviseert met betrekking tot het perspectiefplan en bij het nemen van kernbeslissingen;
 • Voert, indien er sprake is van diagnostische aantekening en indien wenselijk voor het inzetten van passende vervolghulp, handelingsgerichte diagnostiek uit d.m.v. WISC / WAIS, screeningslijsten en (ouder-) kind observaties.

Bijdrage leveren aan beleid- en methodiekontwikkeling

 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied;
 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken en legt deze voor aan de leidinggevende;
 • Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied. In de betreffende periode is een belangrijk thema het nemen van maatregelen ter verkleining van het tekort op jeugdhulp, je speelt een rol samen met adviseurs en contractbeheerder om met jeugdhulpverleners in gesprek te gaan over (on)mogelijkheden, kostenbewustzijn, gevolgen voor de kwaliteit van (best) passende hulpverlening.

Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren

 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied;
 • Participeert op verzoek in relevante overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.

Wat wordt er gevraagd?

 • Afgeronde academische opleiding in de richting van psychologie of orthopedagogiek;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als gedragswetenschapper, opgedaan in de afgelopen 3 jaar;
 • In het bezit van een geldige SKJ – registratie.Ams

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het profiel? Reageer dan uiterlijk vóór donderdag 19 augustus a.s.

 

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring