Handhaver Participatiewet

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een handhaver participatiewet. Het betreft een functie voor 20 tot 36 uur per week, voor de duur van een half jaar, startdatum is z.s.m.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en een woonomgeving met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en een eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit zeven teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar dienstverlening die past bij de huidige tijd, waarbij de behoeften van inwoners en organisaties centraal staan. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Inkomen
Wij van team Inkomen houden ons bezig met de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor ondernemers. We beoordelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgen daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega’s van Patijnenburg en die van schuldhulpverlening (SHV) en van de leerplicht en voortijdig schoolverlaters zetten we in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering, zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving.

Opdracht
Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters. Fraudepreventie en handhaving zijn integraal onderdeel van hun takenpakket. We brengen we de fraudepreventie en handhaving Participatiewet op een structureel hoger niveau. Het betreft dan ook nadrukkelijk een ontwikkelopdracht met als beoogd eindresultaat een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van handhaving door het team zelf.

Waar nodig is de applicatie Suite4SociaalDomein ingericht, zijn werkprocessen opgesteld of aangepast en is een format aanwezig voor een jaarlijksop te stellen handhavingsplan met risicoprofielen aan de poort en themacontroles op het zittend bestand. Om dit te bewerkstelligen zoeken we twee ervaren handhavers, die deze ontwikkelopdracht samen met ons verder wil afronden en kan bijspringen waar nodig. Insteek is om een eerder opgesteld Plan van Aanpak met concrete acties verder in praktijk te brengen volgens de volgende drie lijnen:

  • Systeem: inrichting handhavingsmodule Suite4SocialeRegie en bijbehorende werkprocessen (incl. monitoring);
  • Handhavingsplan: opstellen en uitvoeren (incl. themacontroles en risicoprofielen);
  • Coaching on the job: kennisoverdracht naar consulenten (instrumenten en bevoegdheden) en praktische ondersteuning/uitvoering bij/van zwaardere handhavingstrajecten.

Wat wordt er gevraagd?

  • Een gevolgde opleiding op minimaal hbo niveau;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als handhaver of fraudepreventiemedewerker Participatiewet in de afgelopen 3 jaar bij een 100.000+ Gemeente;
  • Aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers in de afgelopen 3 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 10 februari 2021.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring