Handhavingsjurist Wabo

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een handhavingsjurist. Het betreft een functie voor 12-20 uur per week, voor de duur van 3 maanden (met mogelijk een optie tot verlenging van de opdracht.).

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Taken en werkzaamheden
Algemene omschrijving
Door Corona is de werkbelasting van het cluster handhavingsjuristen toegenomen. Om deze werkdruk te verlichten zijn wij op zoek naar juridische ondersteuning.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

  • Je bent verantwoordelijk voor het gehele handhavingstraject in het kader van de Wabo, Wro, Woningwet, APV en andere bijzondere wetten in de breedste zin van het woord.
  • Je bent vraagbaak en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan collega’s, bestuur en externen.
  • Je vertegenwoordigt het college van Burgemeester en Wethouders in bezwaar- en beroepszaken.
  • Je voert (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en belanghebbenden en

stemt af met collega’s en bestuur

  • Je toetst overtredingen aan de regels en neemt zo nodig maatregelen (in overleg met team Toezicht);
  • Je onderzoekt mogelijke legalisaties en maakt (voor)aanschrijvingen.
  • Je levert zo nodig een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeentelijke toezicht en handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
  • Per maandag 18 januari 2021 beschikbaar;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Jurist Wabo handhaving binnen een gemeente in de afgelopen 7 jaar of minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bezwaar en beroepszaken in de afgelopen 7 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze opdracht? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 15 januari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring