Inkomensconsulent

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een inkomensconsulent. Het betreft een functie voor 24-36 uur per week, voor de duur tot eind 2020, startdatum z.s.m., met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Als inkomensconsulent behandel je aanvragen levensonderhoud, beoordeel je aanvragen Bijzondere Bijstand, verzorg je inkomstenverrekeningen en mutaties in de woon/leefsituatie. Hierbij neem je wet- en regelgeving én dienstverleningsafspraken in acht.

Werkzaamheden
• Je informeert klanten proactief over wet- en regelgeving en procedures;
• Je verzamelt noodzakelijke informatie voor het bepalen van de hoogte en rechtmatigheid van uitkeringen en toetst informatie aan geldende regelgeving. Je legt dit vast in een rapportage en besluit;
• Je verstrekt inkomensondersteuning en adviezen over in te zetten middelen en adviezen;
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor inkomen gerelateerde vragen, bijzondere bijstand van klant en/of derden;
• Je signaleert problematiek op andere gebieden dan inkomen (onder andere schuldhulp, zorg, re-integratie) en schakelt met de juiste partner op dat gebied;
• Je signaleert knelpunten in beleid en communiceert deze met jouw teammanager

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Werk, Participatie en Inkomen (WPI) helpt Amsterdammers die onvoldoende inkomen hebben zelfredzaam te worden. WPI is onderdeel van het sociaal domein. De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd én aanverwante taken als handhaving, bijstand, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

De afdeling Inkomensvoorziening is verantwoordelijk voor een tijdelijk financieel vangnet voor Amsterdammers die op of onder het bestaansminimum leven. Onze afdeling weegt of deze Amsterdammers in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, voorliggende voorzieningen en/of ondersteuning bij hun administratie. We geven advies over sociale regelingen met als doel de klant weer zelfredzaam te laten zijn. Daarnaast dragen we zorg voor het verzenden van klantenpost en het verwerken van mutaties met betrekking tot de uitkering, re-integratie, werk of participatie. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het aanpassen of beëindigen van de uitkering aan de hand van wijzigingen in de situatie van de klant.

De afdeling Inkomensvoorziening bestaat uit 10 teams; drie administratieve teams en zeven teams met Inkomensconsulenten. Deze teams bestaan uit ongeveer 15-30 medewerkers per team. De Inkomensconsulenten werken, al dan niet op locatie nauw samen met andere afdelingen van WPI. Dit zijn Intake, Koers naar Werk, Handhaving, Activering, Werk & Re-integratie, Werk en Opleiding Jongeren, Budget- en Inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen. De medewerkers zijn betrokken bij hun doelgroep en weet zich in te leven in de problematiek van hun omgeving.

Wat wordt er gevraagd?
• Je bent in het bezit van een erkend mbo diploma;
• Je kennis van de participatiewet, opgedaan door minimaal 6 maanden werkervaring;
• Je hebt minimaal 6 maanden werkervaring met het afhandelen van aanvragen “levens onderhoud”;
• Je hebt minimaal 6 maanden ervaring met het verrekenen van inkomsten en de invoer hiervan in systemen;
• Je hebt 6 maanden ervaring met applicatie Socrates.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan voor woensdag 5 augustus a.s.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring