Inkomensconsulent Beheer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Inkomensconsulent Beheer. Het betreft een functie voor 28 uur per week, voor de duur van 4 maanden (optie tot verlenging), startdatum z.s.m.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en een woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en een eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit zeven teams en streeft naar dienstverlening die past bij de huidige tijd, waarbij de behoeften van inwoners en organisaties centraal staan. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Inkomen
Wij van team Inkomen houden ons bezig met de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor ondernemers. We beoordelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgen daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega’s van Patijnenburg en die van schuldhulpverlening (SHV) en van de leerplicht en voortijdig schoolverlaters zetten we in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering, zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving.

Opdracht
Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters. De beheerconsulenten beheren een vaste caseload aan cliënten en verrichten alle werkzaamheden op het vlak van rechtmatigheid die hierbij komen kijken. Hiertoe behoren o.a. het verwerken van mutaties, IB-signalen, inkomsten en aanvragen verblijf buitenland; het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid; heronderzoeken en beëindigingen. De poortwachters handelen aanvragen levensonderhoud af en aanvragen bijzondere bijstand van niet-uitkeringsontvangers. Hiertoe wordt o.a. met alle aanvragers van een uitkering levensonderhoud een intake gehouden, waarbij ook wordt gekeken of er ondersteuningsvragen zijn op andere terreinen (Jeugd, WMO en SHV). In 2020 rollen we het integrale werken verder uit: we creëren één integrale toegang voor het gehele sociale domein en op casusniveau gaan we waar nodig intensief samen werken met de taakvelden Jeugdzorg, WMO en SHV.

Wat wordt er gevraagd?

  • Een gevolgde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als inkomensconsulent in de afgelopen 5 jaar;
  • Aantoonbare werkervaring binnen minstens 1 ander taakveld in het Sociaal Domein (Jeugdzorg, WMO of Schuldhulpverlening) in de afgelopen 5 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 28 oktober 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring