Interim Directeur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn wij op zoek naar een Interim directeur. Het betreft een functie voor 32/36 uur per week, voor de duur van een half jaar (startdatum medio september 2020), met een optie tot verlenging.

Achtergrond

In 2013 zijn de ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar gefuseerd tot de Werkorganisatie Duivenvoorde. We kijken terug op zeven succesvolle jaren waarin de WODV zich heeft ontwikkeld tot een sterke organisatie, waarin veel goede resultaten zijn geboekt. Kijkend naar de opgaven waarvoor beide gemeenten staan, willen beide gemeenten meer dan voorheen inzetten op beleidsontwikkeling en -uitvoering, waarbij de taken van de WODV ondersteunend zijn.

De WODV en de beide gemeenten willen de gemeente-specifieke opgaven centraal stellen en dus meer opgavegericht te werk gaan. Voorschoten en Wassenaar staan voor verschillende opgaven. Daarnaast bestaat er weinig overlap tussen de netwerken waarin de gemeenten samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Voorschoten maakt deel uit van de regio Hollands Midden en is gericht op de Leidse  regio, terwijl Wassenaar in de regio Haaglanden ligt en deel uitmaakt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Na de oprichting van de WODV is het principe om beleid zoveel mogelijk te harmoniseren steeds verder verlaten. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een situatie ontstaan met synergie op de bedrijfsondersteunende taken en bedrijfsvoering, maar is synergie niet langer wenselijk en haalbaar voor de gemeentespecifieke opgaven.

Gedurende het traject naar opgavegericht werken, is steeds duidelijker geworden dat de huidige organisatiestructuur het opgavegericht werken niet optimaal ondersteunt. Dit is een katalysator geweest om ook over de organisatie na te denken. De uitkomsten van de eerdere onderzoeken van Berenschot (Voorschoten) en Rijnconsult (Wassenaar) en de huidige inzichten van Twynstra Gudde gaven al aan dat met het opgavegericht werken gezocht moest worden naar een goede werkvorm om dat te implementeren.

Huidige WODV-structuur

Er zijn drie managementfuncties in de organisatie: directeur, afdelingshoofd en teamleider. Deze drie functies moeten elkaar vooral aanvullen, en niet overlappen. De directeur is degene die de lijnen uitzet voor de koers van de organisatie, met name waar het gaat om de bedrijfsondersteunende taken in de breedste zin van het woord. Naast een focus op beheer en beheersing in het hier en nu, zal de directeur ook mee moeten gaan met ontwikkelingen in de organisatie, de samenleving en de doelen op langere termijn. De directeur zorgt dat de organisatie up to date blijft en kan voldoen aan de eisen van de gemeentebesturen en de inwoners.

Andere WODV-structuur

De gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar hebben van hun colleges de opdracht gekregen om met de directeur van de WODV te onderzoeken welke gemeentespecifieke taken beter binnen de gemeenten georganiseerd kunnen worden.  Dit zal uiteindelijk  leiden tot een andersoortige WODV. Wanneer er wordt gekozen voor een WODV die de focus heeft op bedrijfsondersteunende taken, zal de functie van de directeur duidelijk andere accenten krijgen. De functie zal meer gericht zijn op zaken als bedrijfsondersteuning en personeelsmanagement. Het is tevens de vraag of de WODV in een sterk afgeslankte vorm nog afdelingshoofden nodig heeft, of dat kan worden volstaan met teamleiders die rechtstreeks onder de directeur vallen. Dat laatste lijkt voor de hand te liggen, wat maakt dat de functie van directeur dan meer overeenkomt met de functie van afdelingshoofd.

De opdracht

Door het vertrek per 1 september van de huidige directeur zoekt de  WODV een interim-directeur die als opdracht heeft om in nauwe samenwerking met de gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar zorg te dragen voor een juiste taakoverdracht naar de gemeenten en sturing te geven aan de organisatie-inrichting van een vernieuwde Werkorganisatie. De interim-directeur is als verandermanager in staat om een nieuwe structuur voor de WODV neer te zetten, een ontwikkelkoers voor de komende jaren uit te stippelen en beoogde organisatiewijzigingen te implementeren. Hij of zij is een verbinder, die de medewerkers van de huidige WODV weet mee te nemen in de op handen zijnde ontwikkelingen.

Om deze opdracht succesvol uit te kunnen voeren beschikt de interim-directeur over:

  • Ruime ervaring met aansturing van organisatieontwikkelingen;
  • Gedegen kennis van gemeentefinanciën;
  • Aantoonbare werkervaring in een dienstverlenende organisatie;
  • Kennis van de hedendaagse technologie;
  • Ervaring als WOR-bestuurder;

Wat wordt er gevraagd?

  • Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2020;
  • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
  • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk manager binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 15 jaar;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als verandermanager met reorganisatie-opdrachten in de afgelopen 10 jaar;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing van bedrijfsvoeringsafdelingen / teams op het gebied van gemeentelijke financiën in de afgelopen 10 jaar;

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het profiel? Reageer dan vóór woensdag 15 juli 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring