Jeugdhulpverlener

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Jeugdhulpverlener. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

De afdeling Jeugd & Samenleving (J&S) vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten  Aalsmeer en Amstelveen en is verantwoordelijk voor de volgende taken, uitgevoerd door 3 teams:

  • Jeugd (jeugdhulp, jongerenwerk, Top 1000 regie en verbinding straf en zorg, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten);
  • Sociale teams (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties);
  • Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

Het team Jeugd richt zich op de uitvoering van maatregelen die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Het team Jeugd bestaat uit 52 medewerkers. Binnen het team zijn momenteel 18 jeugdhulpverleners actief. Jeugdhulpverleners werken in gebiedsteams: Amstelveen Noord en Zuid en Aalsmeer.

Functie
Na triage pak je hulpvragen op het gebied van jeugd zelfstandig op waar mogelijk. Samen met de inwoner wordt bepaald wat er nodig is om het einddoel te bereiken. Je verricht basisdiagnostiek, versterkt de kracht van kind, opvoeder en/of netwerk, biedt zelf hulp aan (gesprekken, aanleren van praktische vaardigheden, concrete hulp) én organiseert aanvullende hulp als dat nodig is. Je werkt systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht en hanteert een integrale aanpak. Drie tot vier uur per week fungeer je als een ouder-kind-coach op een basisschool. Je werkt voor één of twee scholen. Vragen via loket, scholen en huisartsen komen binnen bij een vast team per gebied.

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het oppakken van aanvragen voor jeugdhulp, zowel Zorg in Natura als PGB. Je voert daarbij een intakegesprek (eerste screening, probleemverheldering of basisdiagnose) na de doorverwijzing vanuit het sociaal loket. Je maakt een analyse van de hulpvraag middels observatie en in dialoog met het gezins(systeem). Je helpt de jeugdige en het gezin om zelf hun problematiek/hulpvraag te bepalen. Je geeft informatie en advies en verwijst naar algemeen toegankelijke voorzieningen. Je biedt zelf enkelvoudige jeugdhulp (5 gesprekken) en handelt aanvragen inhoudelijk administratief af.

Verder bestaat de functie uit het opstellen van een perspectiefplan en een tijdige doorverwijzing bij complexe, multiproblem en/of specialistische hulpvragen en blijf je deze monitoren, ook na beëindiging van hulp of problemen die zich niet opnieuw gaan voordoen (casusregie). Bij doorverwijzing zorg je voor een goede informatieoverdracht van het traject/ cliëntdossier. Je signaleert (mogelijke) onveiligheid van de jeugdige en onderneemt hier passende actie op.
Daarnaast onderhoud je contacten met instellingen over de kwaliteit/tevredenheid van de geleverde hulp, heb je periodiek contact met contractmanager over kwaliteit die instellingen leveren en beheer je de relaties met scholen, kinderopvang en huisartsen. Afhankelijk van jouw ervaring kan een nadere invulling van het takenpakket nog besproken worden t.a.v. loket en scholen.

In deze functie werk je nauw samen met jongerenwerkers, leerplicht, top 1000 regisseur, sociale teams en met collega’s van Sociale Voorzieningen en Werk en Inkomen.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding;
  • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Jeugdhulpverlener, opgedaan in de afgelopen 6 jaar;
  • Je bent in het bezit van een SKJ registratie.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 6 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring