Junior Klantmanager Rechtmatigheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een junior klantmanager rechtmatigheid voor TOZO (en Participatiewet). Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van 6 maanden (met optie tot verlenging). Startdatum is z.s.m.

Organisatie

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk, schuldhulpverleningtoegang en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de wmo of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Werk, Scholing en Inkomen (WSI)

Het team Werk, Scholing en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer.

Opdracht

Zoetermeerse ondernemers hebben onze hulp nodig! Ons TOZO-team werkt hier keihard aan. Kom jij ons team versterken?

Ons TOZO-team versterken we door uit te breiden om de komende periode alle werkzaamheden rondom de TOZO en de participatiewet uit te kunnen voeren. Van medewerkers verwachten wij een flexibele inzet voor zowel de TOZO aanvragen als voor de Participatiewet. De taken waarvoor deze medewerkers worden ingezet zijn:

 • Het beoordelen van aanvragen TOZO en aanvragen op grond van de Participatiewet (met name bijzondere bijstand);
 • Het beheren van een TOZO bestand en de bijbehorende taken op gebied van rechtmatigheid uitvoeren, zoals het verwerken van mutaties, inkomstenverrekeningen, beëindigingen etc.;
 • Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan cliënten;
 • Namens het college van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen.

Algemeen voor de opdracht geldt:

 • Het behalen van beoogde resultaten;
 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
 • Het signaleren van kansen en risico’s;
 • Tijdig en nauwkeuring administreren.

Wat wordt er gevraagd?

 • Je bent voor over 4/5 dagen beschikbaar;
 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor donderdag 17 september a.s. Bij vragen kan je contact met opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks van Dumol Jobs.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring