Junior medewerker externe veiligheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Omgevingsdienst Noord Holland Noord zijn wij op zoek naar een junior medewerker externe veiligheid. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Bij de OD NHN werken circa 200 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zeventien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland hun opdrachtgever. Ze houden zich bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.

En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan ze voor het beste resultaat. Dat maakt dat hun medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.

Deze omgevingsdienst omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij het mogelijk is flexibel en zelfstandig te werken. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Hun werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij hen te ontplooien.

Zij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Je maakt deel uit van het team Externe Veiligheid. Dit team vormt samen met de teams Bodem, Geluid, Natuur en Duurzaamheid de afdeling Specialisme & Advies. Binnen het team Externe Veiligheid richten drie professionals zich op het adviseren over externe veiligheid bij ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en/of toezichtprocedures, het beoordelen van en adviseren over externe veiligheidsonderzoeken en beheren van de Risicokaart.

Hoe prettig en stimulerend is het om met betrokken collega’s te werken?! Mensen met hart voor de zaak, met interesse in elkaar, in de organisatie en in nieuwe ontwikkelingen. Bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) krijgt iedereen alle kansen. Aan jou om ze te benutten.

Daarnaast worden projecten uitgevoerd ter verdere verbetering van de kwaliteit en inbedding van omgevingsveiligheid in beleid en uitvoering met behulp van subsidie uit de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV).

Het team Externe Veiligheid van de afdeling Specialisme & Advies bestaat op dit moment uit twee vaste medewerkers en een inhuurmedewerker.

In deze functie ga je de volgende taken uitvoeren:

Omgevingsvergunning onderdeel milieu:

 • Het toetsen van inrichtingen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
 • Het beoordelen en interpreteren van kwantitatieve risicoanalyses (Safeti) bij niet-categoriale inrichtingen.
 • Het beoordelen van aanvragen en het opstellen van voorschriften voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid.
 • Het actualiseren van vergunningen voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid.
 • Het opstellen van de externe veiligheidsparagraaf ten behoeve van de considerans.
 • Het opstellen van de verantwoording van het groepsrisico.

Ruimtelijke ordening:

 • Het uitvoeren van een veiligheidstoets (quick scan), waarmee wordt beoordeeld of EV een aspect is waarmee bij de beoogde ontwikkeling rekening moet worden gehouden.
 • Het beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van risicovolle bedrijven (Safeti) of windturbines.
 • Het beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van transportroutes van gevaarlijke stoffen (HART of RBM-II).
 • Het beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van hogedruk aardgastransportleidingen (CAROLA) in het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
 • Het opstellen/beoordelen van een advies EV of van een externe veiligheidsparagraaf ten behoeve van een ruimtelijk plan met een verantwoording van het GR.

Overig:

 • Het informeren van gemeenten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EV.
 • Het beantwoorden van vragen op het gebied van EV
 • De invoer van risicovolle inrichtingen in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) ten behoeve van de Risicokaart.
 • Het beoordelen van vergunningaanvragen en meldingen voor vuurwerkverkoop.

Vereisten:

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van veiligheidskunde, natuurkunde, milieukunde of chemie (35 punten);
2. Aantoonbare stage- of werkervaring bij een gemeente, omgevingsdienst of veiligheidsregio op het gebied van veiligheid (pré);
3. Beschikbaar per 2 maart 2020 of 1 april 2020, minimaal 32 uur per week.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 20 februari!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring