Junior Projectleider Democratisering

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een junior projectleider democratisering. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Als Junior Projectleider Democratisering ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de agenda Democratisering in Stadsdeel Nieuw-West, met name buurtbudgetten. Daarnaast ben je een adviseur over bewonersparticipatie voor projecten binnen Nieuw-West. Je wordt onderdeel van team Democratisering wat onder de Gebiedspool valt, maar bent voor opdrachten in het hele stadsdeel inzetbaar. Je takenpakket kan variëren en je bent flexibel inzetbaar op diverse projecten.

Een belangrijk onderdeel van democratisering is het buurtbudget. In 2019 is veel ervaring opgedaan met participatief begroten in Slotermeer Noordoost. Het college heeft voor de komende 3 jaar een groeiend bedrag gereserveerd om te blijven experimenteren met buurtbudgetten door de hele stad. Op basis van de eerste pilots worden buurtbudgetten uitgerold in meerdere plekken. Je werkt dus als kerntaak aan het oprichten en uitvoeren van het volgende buurtbudget in Stadsdeel Nieuw-West.

Je tweede kerntaak is adviseur en medewerker voor bewonersparticipatie. In de gebiedsteams en bij verschillende directies is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met diverse vormen van bewonersparticipatie. Toch blijft vaak de vraag: hoe kan ik bewoners het best betrekken bij mijn project? Collega’s in de buurten kennen de omgeving het best en hebben ideeën hoe bewoners te betrekken. Maar vaak is er gebrek aan tijd, capaciteit, of kennis om een sterk participatieproces op te zetten. Jij ondersteund collega’s in het vinden van de juiste vorm van participatie (informeren, consulteren, dialoog, co-creatie, faciliteren), en het organiseren en uitvoeren daarvan.

Werkzaamheden

  • Buurtbudget 2020, van schrijven van een plan van aanpak tot aan de gekozen projecten;
  • Meewerken met andere projecten binnen democratisering;
  • Adviseren, meedenken, in overleg interveniëren en escaleren bij participatievraagstukken;
  • Participatie(trajecten) vanuit gebiedsgericht werken realiseren;
  • Het belang van participatie en de ‘best practices’ inbedden in de organisatie door samen te doen;
  • Vernieuwing van participatie mogelijk te maken door te experimenteren;
  • Bestuurlijk afstemmen en terugkoppelen over de voortgang

De opdrachtgever(s)
Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het “groene stadsdeel” genoemd, met een eigen politiek bestuur. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en rve’s mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams.
Binnen de Gebiedspool werken Ambtelijke opdrachtgevers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vormgeven.

Wat wordt er gevraagd?

  • Minimaal een HBO diploma, bij voorkeur Politicologie Bestuurskunde;
  • Minimaal 1 jaar ervaring als project assistent binnen een gemeente;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met participatie en bewonersbetrokkenheid.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 27 februari 2020.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring