Junior Security Officer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland zijn wij op zoek naar een junior security officer. Het betreft een opdracht voor 36 uur per week, voor de duur van drie maanden (april 2021/juni 2021).

Wat ga je doen?

Landelijk staat cyber hoog op de agenda en zien we ontwikkelingen als het Nationaal Crisisplan-Digitaal (Min.JenV) en het Nationaal Responskader Cyber (Min. BZK). Minister Grapperhaus noemde in een kamerbrief veiligheidsregio’s cruciaal en pleitte zeer voor het voorkomen van herhaling van het VNOG-incident.
Reden te meer om het Veiligheidsberaad eind 2020 te doen besluiten tot een landelijk versnellingsplan informatieveiligheid. De VR-ISAC en het IFV werken dit samen uit in nauwe afstemming met de landelijke vakgroep Informatieveiligheid en de werkgroep digitale ontwrichting. Het versnellingsplan gaat voorzien in een samenhangende aanpak met zowel regionale als landelijke activiteiten. Hierbij wordt gedacht aan implementatie van de BIO normen en borgen van middelen in de regionale beleidsplannen. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) neemt in dit versnellingsplan haar eigen verantwoordelijkheid.

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. De BIO ondersteunt verschillende niveaus van beveiligen op basis van een te beschermen belang. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. De BIO verhoogt de informatieveiligheid bij alle bestuurslagen van de overheid. Dat is noodzakelijk, want in het digitale tijdperk werken ondernemers, burgers en overheden steeds vaker digitaal, waarbij zij in toenemende mate gevoelige en vertrouwelijke informatie delen. Naast BIO als normenkader voor VRK worden de sectoren die met gezondheidsinformatie werken gehouden aan het NEN7510 normenkader. Ambitie van de VRK is om delen van de GGD en Veilig Thuis NEN7510 gecertificeerd te krijgen (oktober 2021).

Implementatie van de BIO en de NEN7510 is voor de VRK noodzakelijk. Om dit op de juiste wijze te doen zal eerst moeten worden geïnventariseerd en vastgesteld wat de huidige situatie ten opzichte van wat volgens de BIO wordt verwacht, en wat er de komende tijd moet gebeuren om aan het eind van het jaar aan de richtlijnen te voldoen. De Junior Security Officer zal een analyse uitvoeren (in de vorm van een interne audit) welke is bedoeld om vast te stellen welke maatregelen al in de organisatie aanwezig zijn of geïmplementeerd zijn en welke nog niet. Deze analyse zal een lijst opleveren met punten die zijn gekoppeld aan proceseigenaren, zodat de organisatie hier vervolgens mee aan de slag kan. De bevindingen van de interne audit moeten geregistreerd worden in het kwaliteitsmanagement systeem van de VRK.

Wat wordt er gevraagd?

  • Een afgeronde relevante opleiding op HBO-/WO niveau (bijvoorbeeld Crisis & Security Management, Criminologie, Integrale Veiligheidskunde, of vergelijkbaar);
  • Aantoonbare ervaring met, of kennis van de ISO7001 en/of de NEN7510 normering.
  • Analytische vaardigheden & sterke communicatieve vaardigheden;
  • Een ondernemend karakter met daadkracht;
  • In week 15 ben je beschikbaar indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor 9 maart a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer, recruiter Dumol Jobs. Telefonisch bereikbaar via 075-6151045. Deze opdracht zowel op freelance basis als in dienst worden uitgevoerd.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring