Juridisch Adviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Waterschap Vallei en Veluwe (locatie Apeldoorn) zijn wij op zoek naar een juridisch adviseur. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor een aantal dijkverbeteringstrajecten.

Eén van deze projecten betreft de Grebbedijk. De Grebbedijk is een gebiedsontwikkeling waarin naast de dijkverbetering ook natuurontwikkeling en het realiseren van ambities op recreatie, duurzaamheid en verkeersveiligheid opgepakt worden. Hiervoor is per direct een juridisch adviseur nodig in verband met vervanging van ziekte. De juridisch adviseur moet een brede kennis en ervaring hebben van dijkverbeteringstrajecten en alle juridische merites daaromheen. Brede kennis van de Waterwet, de toekomstige Omgevingswet en schadevergoedingsregelingen bij rechtmatige overheidshandelen en kennis op het snijvlak van Publiek- en privaatrecht.

Verder vragen wij een project jurist die:

 • proactief meekijkt en meedenkt in bijv. AWBG, IPM-team, risicosessies, planningsessies;
 • tijdig risico’s signaleert en meedenkt met beheersmaatregelen;
 • kan opereren binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (met de procespartners);
 • ervaring heeft met ir. diensten contracten, werkverdeling OG-ON op het gebied van vergunningen en juridische procedures en het managen van de raakvlakken;
 • die kennis heeft van de toekomstige Omgevingswet;
 • die ons adviseert over de consequenties van de Omgevingswet en hoe we hier als project op kunnen voorsorteren;
 • die ervaring heeft met coördinatieregelingen met meerdere bevoegde gezagen (Rijk, provincie, waterschap, gemeente).

Verantwoordelijkheden

De juridische inzet concentreert zich met name op de dijkverzwaringstrajecten van het waterschap. De aan te trekken professional is verantwoordelijk voor:

1. advies inzake dijkverbeteringstrajecten

 • Meedenken en kijken bij ter inzage legging voorkeursalternatief;
 • Meedenken over strategie vergunningen rondom de Omgevingswet;
 • Advisering voor vragen bewoners naar aanleiding van bewonersgesprekken;
 • Advisering tav ADC procedure kleine waterplas;
 • Juridische review op de reactienota ten aanzien van ingekomen zienswijzen op het voorkeursalternatief;
 • Juridische review op intentieovereenkomst grondzaken met de gebiedspartners;
 • Meedenken met opstellen PvA Planuitwerking ten behoeve v HWBP-beschikking, waarin we moeten toelichten hoe we omgaan met juridische zaken;
 • Meedenken met ingenieursdienstencontract voor de Planuitwerking, waarvoor we moeten we bepalen welke zaken we als WSVV bij onszelf houden, welke zaken leggen we bij de ON en hoe managen we de raakvlakken en dit allemaal vertalen in de contractteksten/eisen

2. Juridisch advies inzake schadeafhandeling dijkverbeteringstrajecten

3. Juridisch advies Waterwet algemeen

4. Juridisch advies schadevergoeding rechtmatige daad overheid

5. Overige juridische vragen op het snijvlak van publiek- en privaatrecht

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde juridische opleiding op wo-niveau;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring inzake dijkverbeteringstrajecten;
 • Kennis op het snijvlak van publiek– en privaatrecht;
 • Aantoonbare werkervaring in dijkverzwaringsprojecten;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring inzake dijkverbeteringstrajecten.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 6 december 2019.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring