Juridisch Adviseur Grondzaken

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een juridisch adviseur betreffende grondzaken. Het betreft een tijdelijke opdracht, voor de duur van 6 maanden.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling, en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team locatie-ontwikkeling bestaat uit circa 25 professionals op de vakgebieden stedenbouw, omgevings- & privaatrecht, planeconomie en geo-informatie. Het team initieert, begeleidt en faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een goed leefklimaat voor haar inwoners te realiseren en ruimte te bieden voor ondernemers. Dit doen we onder andere door middel van ontwikkelvisies, ruimtelijke kaders, contractvorming, planologische procedures en integrale strategische advisering van bestuur en management. Hierbij kunnen medewerkers zowel vakinhoudelijk als procesmatig ingezet worden. Verder levert het team een actieve bijdrage aan het programma Omgevingswet.

Opdracht
Als adviseur Grondzaken ben je specialist en adviseur bij allerlei juridische vraagstukken bij gebiedsontwikkeling, ruimtelijke- en bouwprojecten en de strategische inzet van grondbeleidsinstrumentarium.

Je adviseert bij ruimtelijke initiatieven en projecten over kostenverhaal, gronduitgifte, grondbeheer en – verwerving. Ook denk je actief mee over de fiscale aspecten van de gronduitgiftes en grondexploitaties. Je draagt zorg voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming hieromtrent. Zelfstandig stel je intentie-, anterieure-, koopovereenkomsten op bij complexe privaatrechtelijke zaken voor grondverwerving, – uitgifte en gebiedsontwikkeling. Ook kan je worden ingezet als ondersteuning van de zittende juridische adviseurs in het project Snippergroen of een herontwikkeling van een gebied.

Tot slot adviseer je over zakelijke rechten, zoals recht van opstal of erfpacht, en de vestiging hiervan. In voorkomende gevallen adviseer je over beleidsontwikkeling, aanbesteding en staatsteun.  In deze veelzijdige rol ben je gesprekspartners voor o.a. projectleiders, advocatuur, notariaat, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers.

Wat wordt er gevraagd?

  • Uiterlijk 10 mei 2021 beschikbaar voor 24 uur per week;
  • Een afgeronde wo master opleiding Nederlands recht, specialisatie Privaatrecht(15 punten);
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch Adviseur Grondzaken in de afgelopen 10 jaar (40 punten);
  • Aantoonbare kennis van de Omgevingswet opgedaan d.m.v. werkervaring of een opleiding / cursus (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van adviezen op tactisch- en strategisch niveau voor college en raad (duidelijk gemaakt d.m.v. een korte toelichting in het cv) (25 punten).

Spreekt de opdracht je aan en voldoe je aan het profiel? Reageer dan uiterlijk voor maandag 19 april a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring