Juridisch adviseur handhaving

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een juridisch adviseur handhaving oov. Het betreft een functie voor 20 uur per week, voor de duur tot eind 2020 (aanvang begin mei 2020), met optie tot verlenging.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer. Enerzijds door de behandeling van aanvragen vergunningen, anderzijds door professioneel toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving en vergunningen op het gebied van OOV en woonfraude en deze te handhaven. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het Integraal Veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan, waaronder ook crisisbeheersing en rampenbestrijding valt.

Als Sr. Juridisch Adviseur handhaving OOV vertegenwoordig je op zelfstandige wijze de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer in de verschillende externe overlegvormen. Leidend in de werkzaamheden zijn het Integraal veiligheidsplan en de daarop gebaseerde jaarlijkse actieplannen, alsmede het geformuleerde beleid op het gebied van woonfraude en wonen. Je bent verantwoordelijk voor de handhaving van aandachtsvelden op dit terrein en in het bijzonder op de verschillende vormen van gebruik van woningen en panden zoals kamergewijze verhuur, airbnb, hennepteelt en prostitutie. Op het gebied van de handhaving van woonfraude treed je op als deelprojectleider. Je stelt een projectplan op en bepaalt de handhavingsaanpak en de handhavingsstrategie. Je coördineert de handhavingsacties en je ziet erop toe dat de handhaving op de juiste wijze verloopt.De functie wordt verricht in een omgeving met veel (veiligheids)partners, waarbij coördinatie tussen organisatie, bestuur, partners en externe belanghebbenden belangrijk is. Je signaleert veranderingen in wet- en regelgeving en draagt zorg voor de implementatie in de gemeentelijke regelgeving en procedures.

Als Sr. Juridisch Adviseur ben je ook projectleider van deelprojecten op het gebied van woonfraude. Je fungeert als adviseur van het management en het bestuur, met name de burgemeester. Je adviseert op tactisch (beleids)niveau en draagt op operationeel niveau zorg voor de juridische afhandeling van complexe casuïstiek. Je geeft vorm, inhoud en sturing aan de uitvoering van (deel)projecten en bewaakt de voortgang en kwaliteit hiervan. Je bent ambassadeur voor het betreffende werkterrein. Je maakt deel uit van een team met een aantal (senior)adviseurs en toezichthouders. Het is een flexibel team waarbinnen men elkaar ondersteunt en elkaar kan vervangen.

Wat wordt er gevraagd?

  • Minimaal een afgeronde WO-opleiding;
  • Minimaal drie jaar werkervaring met juridische Handhaving op OOV gebied (bevoegdheden burgemeester) in de afgelopen 5 jaar.

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 10 april 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring