Klantmanager Rechtmatigheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een klantmanager rechtmatigheid. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van 8 maanden, startdatum z.s.m. Er is mogelijk een optie tot verlenging na einddatum opdracht.

Organisatie
Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk, schuldhulpverleningtoegang en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de wmo of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

De afdeling Werk, Scholing en Inkomen (WSI)
De afdeling Werk, Scholing en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer.

Opdracht
De unit Poort naar Werk van de afdeling Werk, Scholing en Inkomen is op zoek naar een ervaren klantmanager die flexibel inzetbaar ingezet kan worden op de volgende taken:
De focus ligt bij deze inhuuropdracht op de rechtmatigheid

Taken:

 • Het beheren van een bestand met bijstandsgerechtigden op het gebied van rechtmatigheid;
 • Behandelen van verkorte aanvragen levensonderhoud PW en IOAW;
 • Behandelen van aanvragen bijzondere bijstand, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen;
 • Namens het college van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen;
 • Eventueel participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling.

Algemeen voor de opdracht geldt:

 • Het behalen van beoogde resultaten;
 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
 • Geven van voorlichting;
 • Het signaleren van kansen en risico’s;
 • Tijdig en nauwkeuring administreren;
 • Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

Wat wordt er gevraagd?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Suite4werk in de afgelopen 5 jaar (voorheen GWS); Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager rechtmatigheid in de afgelopen 5 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 21 oktober 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring