Kwaliteitsmanager DSO

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het kadaster in Apeldoorn, Utrecht, Den Haag (waarbij vooraf de frequentie niet is af te geven) zijn wij op zoek naar een kwaliteitsmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het betreft een functie voor 36 uur per week voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

De Omgevingswet wordt per 1-1-2021 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet:
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

 

Opdrachtomschrijving:
Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2020 uit te kunnen voeren. Zij zoeken nog een Kwaliteitsmanager DSO die hun kwartiermakers team komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken zij een Kwaliteitsmanager met ruime werkervaring in een complex en interbestuurlijk (overheids) stakeholdersveld, bij voorkeur op het gebied van de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening.

 

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Het nader uitwerken en concretiseren van de governance; het praktisch werkbaar maken van de interbestuurlijke besturing, prioritering en besluitvorming in het voortbrengingsproces van de DSO-LV;
  • Sturing geven aan de uitbouw activiteiten van de DSO-LV d.m.v. Agile werkwijze en in alignment met (de inrichting van) Lean Portfolio Management. Hiertoe behoort ook het aanbrengen van prioritering en het bevorderen van de rol van de koepelorganisaties;
  • Zorgdragen voor een goede overdracht en inbeheername van de backlog; tevens toezien op verdere doorontwikkeling en optimalisatie van de backlog;
  • Begeleiden van de overgang van Programmabeheers-elementen zoals de PI-planningcyclus, voortgangsrapportages, monitoring financiën en opdrachtverstrekking van het programma DSO naar de Tactische Beheer Organisatie;
  • Begeleiden van de overdracht van kwaliteitsmanagement van het programma DSO naar de Tactische Beheer Organisatie;
  • Ondersteuning van de SAFe processen en de Release Train Engineer (RTE) met betrekking tot strategie, voortbrenging en communicatie;
  • Bevorderen en begeleiden van gebruikers participatie en de opvolging ervan in een feedbackloop;
  • Initiëren, begeleiden en doorvoeren van procesverbeteringen.

 

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat:

• Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;

• Minimaal 10 jaar IT-ervaring, waarvan 5 jaar als verbeter- of kwaliteitsmanager binnen complexe projecten en/of programma’s;

• Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het aansturen en toepassen van verbetermanagement binnen een vergelijkbaar programma in een politieke-interbestuurlijke organisatie;

• Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met programma- en projectmanagementmethodieken SAFe Agile en MSP;

• Minimaal 3 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties;

• Minimaal 3 jaar ervaring met rijksbrede kwaliteitskaders zoals BIT, CIO-oordeel, BIR- compliancy;

• Minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen van complexe ICT systemen in componenten;

• Aantoonbare kennis van de Omgevingswet.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 9 december!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring