Leerplichtambtenaar

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een leerplichtambtenaar. Het betreft een functie voor 30-36 uur per week, van medio maart a.s. tot september 2021.

Functieomschrijving
De Leerplichtambtenaar heeft als wettelijke en primaire kerntaak het recht op onderwijs van leerlingen en studenten te bewaken en erop toe te zien dat het leerrecht wordt gewaarborgd. De leerplichtambtenaar geeft namens B&W. uitvoering aan de Leerplichtwet en een gedeelte van de RMC-wetgeving. De Leerplichtambtenaar werkt samen met de verschillende ketenpartners in het sociale domein en levert binnen deze context maatwerk op de verschillende dossiers.

Werkzaamheden
De functie van Leerplichtambtenaar richt zich op:
– toezicht en handhaving;
– regie, preventie, voorlichting en advies.

De Leerplichtambtenaar heeft een eigen caseload en ziet erop toe dat leerplichtigen op school staan ingeschreven, behandelt ongeoorloofd verzuim en uitval, voert gesprekken met leerlingen, ouders en school en behandelt aanvragen inzake verlof, vervangende leerplicht en vrijstelling.

De Leerplichtambtenaar is bevoegd te handhaven (BOA). Bij geconstateerde overtredingen maakt de Leerplichtambtenaar zo nodig proces-verbaal op en draagt zorg voor een sluitende dossieropbouw. Hierbij volgt de Leerplichtambtenaar de methodische aanpak schoolverzuim (MAS).

De Leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de informatie t.a.v. zijn behandelingen in ERISA, vervaardigt voortgangs-/verantwoordingsrapportages over afgelegde bezoeken, overleggen en gesprekken.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

Wat wordt er gevraagd/harde-vereisten

  • Afgerond erkend HBO diploma;
  • Gedegen kennis van de relevante wet- en regelgeving, zoals de Leerplichtwet, RMC-wetgeving, wet op het primair- en voortgezet onderwijs;
  • In het bezit van een diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar (domein Onderwijs), dat ten minste geldig is tot en met september 2021;
  • Minimaal 3 jaar ervaring in de functie van Leerplichtambtenaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor donderdag 4 maart a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer, recruiter Dumol Jobs. Telefonisch bereikbaar via 075-6151045. Deze opdracht zowel op freelance basis als in dienst worden uitgevoerd.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring