Manager Communicatie

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een manager communicatie. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van 5 maanden (eenmaal optie tot verlenging met 3 maanden). Startdatum is z.s.m.

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 500 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen (Strategie & Beleid, Gebiedsontwikkeling & Europa en Infra) en de ondersteunende afdeling Concernzaken. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in de omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

De manager eenheid Communicatie a.i. valt binnen de eenheid Communicatie van de afdeling Concernzaken. De eenheid Communicatie bestaat uit ca. 16 fte/ 23 medewerkers. Zij bieden ondersteuning bij communicatie voor de gehele organisatie van provincie Flevoland.

Per 1 januari jl. zijn binnen de provincie Flevoland alle bedrijfsvoeringstaken samengebracht in de nieuw opgerichte afdeling Concernzaken. De eenheid Communicatie is hiervan onderdeel. Binnen deze eenheid wordt alle communicatiezaken rond en voor de provincie gecoördineerd en uitgevoerd. De opgaven worden geformuleerd vanuit de verschillende afdelingen en de directie.

Voor deze eenheid zijn wij op zoek naar een kwartiermaker die deze eenheid kan vormgeven. De eenheid is als nieuwe entiteit samengesteld uit medewerkers die voorheen onderdeel uitmaakten van de verschillende afdelingen. Communicatie op concernniveau was niet belegd. De positie van hoofd communicatie is nog niet ingevuld en de afdeling heeft daar in de turbulentie van de veranderde structuur zeker behoefte aan. Naast het inrichten van de eenheid zal de kwartiermaker eerste aanspreekpunt zijn bij vragen of onduidelijkheden.

Opdracht
Fungeren als hoofd /manager van de eenheid communicatie binnen de afdeling concernzaken. Ook fungeren als aanspreekpunt voor alle interne afdelingen, directie, GS en externe belanghebbenden. Positioneren van de eenheid communicatie t.o.v. de andere afdelingen; wat is de rol van de afdeling t.a.v. de andere afdelingen en welke (werk)afspraken worden er gemaakt?

 • Budgettaire verantwoordelijkheid van de afdeling. Ook sturen van capaciteit naar resultaat;
 • Opzetten organisatie van de eenheid;
 • Taken en verantwoordelijkheden van de communicatiemedewerkers vaststellen in samenspraak met hen;
 • Optreden als mentor, starten met intervisie, kennis- en vakontwikkeling;
 • Inpassen communicatie t.b.v. doorontwikkeling van de nieuwe afdeling concernzaken.

Resultaten:

 • De eenheid is gestructureerd;
 • Er zijn afspraken met de afdelingen over te leveren producten;
 • Er zijn afspraken met de afdelingen over het proces hoe we komen tot inzet van communicatie;
 • De mensen zijn gealloceerd naar de opgaven;
 • Er is dekking voor de activiteiten;
 • Concerncommunicatie en corporate identity is belegd.

Wat wordt er gevraagd?

 • Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona) of plaats op het provinciehuis te Lelystad;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Werkdagen zijn in overleg met de opdrachtgever in te richten en is afhankelijk van de Coronamaatregelen. Minimale aanwezigheid/beschikbaarheid 24-32 uur per week, verdeeld over tenminste 4 dagen.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze opdracht? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 5 februari 2021.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring