Manager projectbeheersing

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een manager projectbeheersing Centrum West. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum medio juli 2020) en er is een optie dat de opdracht verlengd wordt.

Help jij  met structuur, overzicht en samenwerking onze projecten beheerst en voorspelbaar naar succes?

Het Ingenieursbureau zoekt een manager projectbeheersing  (conform IPM) met ervaring die tevens kan bouwen aan een robuuste manier van opdrachtbeheersing en daarin coachend is voor de projectleiders, voor het gebied Amsterdam Centrum West.

Als ervaren en zelfstandige manager projectbeheersing ben je verantwoordelijk voor de opdrachtbeheersing van een portefeuille aan projecten en de projectbeheersing van een aantal daarvan.
Vanuit de opdrachtbeheersing in de portefeuille bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en bent daarin coachend, richting gevend en faciliterend voor projectleiders. Samen zorg je ervoor dat de basis op orde is in de portefeuille en projecten een realistische belofte doen aan de opdrachtgever. Je faciliteert en helpt de accounthouder in het anticiperen op de veranderende omgeving en bedenkt efficiënte en haalbare werkprocessen gedurende de verandering. Voor een aantal projecten maak je deel uit van het projectteam als projectbeheerser op alle GROTIK aspecten.

Werkzaamheden:

 • De manager projectbeheersing draagt zorg voor een actuele financiële- en werkplanning en het risicodossier.
 • Neemt deel aan het periodieke IPM overleg met de andere rolhouders en de voortgang- en rapportagegesprekken met de opdrachtgever.
 • De manager projectbeheersing organiseert, faciliteert en monitort de tertiaire voortgangrapportages aan opdrachtgever voor de projecten en projecten-portefeuille. Daar waar nodig kritisch doorvragen, adviseren of meeschrijven aan de voortgangsrapportage. Bijwonen van het opdrachtgeversoverleg en voortgangsgesprekken.
 • Toezien op en naleving van afgesproken procedures en werkafspraken. Aandragen van verbetervoorstellen en hierin een voortrekkersrol innemen.
 • De manager projectbeheersing schakelt voor het halen en brengen van betrouwbare informatie tussen projectleiders, accounthouder en (gedelegeerd) opdrachtgever(s). Je zorgt voor een actueel –  en financieel overzicht op de projecten en de borging van aanleveren van juist informatie aan het Projectmanagement Office (PMO) van het IB. Aansturing van de IB financieel  ondersteuner.
 • De manager projectbeheersing werkt in de rol van manager projectbeheersing in een of enkele projectteams die conform het IPM-gedachtegoed werken aan opgaven in de stad. Je werkt daarin nauw samen met  andere IPM-rolhouders en stuurt de adviseurs binnen het werkveld van projectbeheersing in het project functioneel aan;
 • De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en/of aansturen van de beheersing van alle GROTIK aspecten, waaronder ook het financieel en budgetbeheer. Je opereert zelfstandig in het speelveld van kritische stakeholders (opdrachtgever, financiers, business controllers);
 • De manager projectbeheersing zorgt voor de passende stuurinformatie die in die fase van het project het meest bijdraagt aan een goede projectsturing. Is betrokken bij de ambtelijke voortgangsrapportages en besluitvorming in de projecten.

De opdrachtgever
Het Ingenieursbureau is, in opdracht van de eigenaren in de stad,  verantwoordelijk voor de integrale voorbereiding, contractering en realisatie van alle projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, ter waarde van jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Dit verschilt van grote, langlopende projecten (met contractwaarden van > € 160 miljoen) tot meer standaard, kortlopende projecten van veel kleinere omvang.

De afdeling ‘Projectbeheersing’ is een adviesafdeling binnen het Ingenieursbureau met (manager)projectbeheersers, financieel adviseur en financieel ondersteuners. Het aanverwante team herbergt de planningsadviseurs, kostendeskundigen en risicomanagement adviseurs. Dit tezamen telt zo’n 140 mensen zowel een structurele inzet in projecten (als onderdeel van het projectteam) als een enkelvoudige betrokkenheid op productbasis of met een adviesopdracht.

Ingenieursbureau heeft een stevige ambitie op de doorontwikkeling van projectbeheersing. Daarin wordt kennis er ervaringen gedeeld, werkwijzen ontwikkeld  en verschillende ontwikkelingen aangestuurd.

Meer weten? www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. Aangetoond door minimaal een erkend hbo diploma, of werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de beheersing van alle GROTIK aspectenom de projectbeheersingsrol integraal uit te kunnen voeren;
 • Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als manager projectbeheersing in de grootstedelijke periferie;
 • Je hebt als manager projectbeheersing kennis en ervaring opgedaan op alle in de tabel genoemde gebieden. Ter bevestiging vragen wij u de antwoorden aan te kruisen indien de kandidaat hier aantoonbaar aan voldoet.

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het gevraagde profiel? Dan zien wij graag jouw sollicitatie uiterlijk vóór 12 juni 2020 tegemoet.