Manager projectbeheersing Oost en Zuidoost

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een manager projectbeheersing Oost en Zuidoost. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week, voor de duur van een jaar (stardatum zal medio juli 2020 zijn), er is een optie tot verlenging.

Help jij  met structuur, overzicht en samenwerking onze projecten beheerst en voorspelbaar naar succes gebied Oost en Zuidoost?

Het Ingenieursbureau zoekt een manager projectbeheersing (conform IPM) met ervaring die tevens kan bouwen aan een robuuste manier van opdrachtbeheersing en daarin begeleiden en coachend van projectbeheerser(s) in opleiding.

Als Manager Projectbeheersing verantwoordelijkheid nemen voor het op orde brengen en houden van alle beheersaspecten binnen het project op enkele grotere opgaven (herinrichting Driemond, Watergraafsmeer) in samenwerking met Waternet.
Daarnaast de rol van portefeuille projectbeheerser vervullen van de projecten voor Verkeer & Openbare ruimte in het gebied stadsdeel Oost en Zuidoost. Hierbij wordt overall de kwaliteit bewaakt van diverse producten (zoals projectplannen en rapportages) en wordt er voor diverse ( veelal middelgrote) projecten de projectbeheersing verzorgd.

Vanuit de opdrachtbeheersing in de portefeuille bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en bent daarin coachend, richting gevend en faciliterend voor junior projectbeheerders. Samen zorg je ervoor dat de basis op orde is in de portefeuille en projecten een realistische belofte doen aan de opdrachtgever. Je faciliteert en helpt de accounthouder in het anticiperen op de veranderende omgeving en bedenkt efficiënte en haalbare werkprocessen gedurende de verandering. Voor een aantal projecten maak je deel uit van het projectteam als projectbeheerser op alle GROTIK aspecten.

Werkzaamheden:

 • Zorgen voor degelijke projectopdracht tussen ingenieursbureau en ambtelijk opdrachtgever
 • Toetsen en meeschrijven aan projectplannen en het start- en opdrachtformulier
 • Laten opstellen van SSK ramingen
 • Laten opstellen van planningen
 • Opstellen van capaciteitsramingen (inzet ingenieursbureau)
 • Organiseren van risicosessies en opzetten en actualiseren van het risicodossier
 • Samenwerken met en betrekken van alle projectteamleden
 • Opstellen en toetsen van voortgangsrapportages
 • Zorgen voor input P&C cyclus, waaronder bijstelling prognoses / kasritme
 • Deelnemen aan voortgangsgesprekken met projectmanager en opdrachtgever
 • Zorgen voor goede inrichting van de (financiële) projectadministratie
 • Zorgen voor goede inrichting van het tijdschrijfsysteem
 • Adviseren van projectleiders bij voorkomende vraagstukken
 • Uitvoeren van de benodigde werkzaamheden van de jaarrekening: hardmaken verplichtingen, afsluitende boekingen, inhoudelijke verantwoording.
 • Adviseren en meeschrijven aan voordrachten ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming
 • Zorgen voor beheerste afronding en decharge van projectopdracht
 • Begeleiden van aanvraag en verantwoording van projectsubsidies
 • Toetsen op naleven subsidievoorwaarden en subsidiabiliteit
 • Zorgen voor boekingen van dekking gemeentelijke subsidies
 • Begeleiden van accountantscontrole t.b.v. vaststelling subsidies
 • Mede opstellen van afsprakenbrieven, samenwerkingsovereenkomsten met projectpartners van de gemeente
 • Opstellen prognoses en declaratieritmen en zorgen voor juiste financiële verrekeningen
 • Deelnemen aan stuurgroepoverleggen
 • Bijdragen aan ontwikkeling projectbeheersing binnen ingenieursbureau (tooling, vakinhoudelijk)
 • Bijdragen en deelnemen aan vakgroepen binnen het ingenieursbureau
 • Begeleiden en coachen van projectbeheerser(s) in opleiding

De opdrachtgever
Het Ingenieursbureau is, in opdracht van de eigenaren in de stad,  verantwoordelijk voor de integrale voorbereiding, contractering en realisatie van alle projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, ter waarde van jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Dit verschilt van grote, langlopende projecten (met contractwaarden van > € 160 miljoen) tot meer standaard, kortlopende projecten van veel kleinere omvang.

De afdeling ‘Projectbeheersing’ is een adviesafdeling binnen het Ingenieursbureau met (manager)projectbeheersers, financieel adviseur en financieel ondersteuners. Het aanverwante team herbergt de planningsadviseurs, kostendeskundigen en risicomanagement adviseurs. Dit tezamen telt zo’n 140 mensen zowel een structurele inzet in projecten (als onderdeel van het projectteam) als een enkelvoudige betrokkenheid op productbasis of met een adviesopdracht.

Ingenieursbureau heeft een stevige ambitie op de doorontwikkeling van projectbeheersing. Daarin wordt kennis er ervaringen gedeeld, werkwijzen ontwikkeld  en verschillende ontwikkelingen aangestuurd.

Meer weten? ingenieursbureau.amsterdam.nl

Wat wordt er gevraagd?

 • Je beschikt over hbowerk- en denkniveau. Aangetoond door minimaal een erkend hbo diploma, of werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de beheersing van alle GROTIK aspectenom de projectbeheersingsrol integraal uit te kunnen voeren;
 • Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als manager projectbeheersing in een achterstallig beheerprogramma in de grootstedelijke periferie;
 • Je hebt als manager projectbeheersing kennis en ervaring opgedaan op alle in de tabel genoemde gebieden. Ter bevestiging vragen wij u de antwoorden aan te kruisen indien de kandidaat hier aantoonbaar aan voldoet;

 

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het gevraagde profiel? Dan zien wij graag jouw sollicitatie uiterlijk vóór 12 juni 2020 tegemoet.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring