Manager Projectenportefeuille Water

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een manager projectenportefeuille water. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Als manager projectenportefeuille maak je deel uit van één van de assetteams (groen, verhardingen, bruggen) en je rapporteert aan de desbetreffende assetmanager. Je primaire focus ligt op één van de assets, maar je bent breed inzetbaar en werkt vanuit een integrale blik.

Je bent verantwoordelijk voor de planning en realisatie van de totale projectenportefeuille van de aan jou toegewezen asset(s). Daarbij is de gemiddelde omvang van de projectenportefeuille circa 50 miljoen per jaar. Ook ben je verantwoordelijk voor de input voor de P&C cyclus van de afdeling Stedelijk Beheer voor wat betreft de geprogrammeerde en lopende projectenportefeuille. De projecten worden merendeels uitgevoerd door het Ingenieursbureau; je werkt nauw samen met hen. De regievoerders zijn (gedelegeerd) opdrachtgever. De Manager projectenportefeuille Water heeft een coördinerende rol op de regievoerders en maakt project overstijgende afspraken met het Ingenieursbureau.. Samenwerken is  een belangrijke succesfactor. Verder draag je bij aan de verdere kennisontwikkeling en -borging binnen jouw assetteam. Hiertoe verricht je onderzoek, analyseer je lopende en gerealiseerde projecttrajecten en breng je hierover advies uit.

Werkzaamheden

 • Opstellen van uitvoeringsplannen voor de komende 1-4 jaarop basis van goedgekeurde instandhoudingsplannen en begrotingen.
 • Opstellen project overstijgende opdrachten, bijvoorbeeld inkoop en kwaliteitsverbeteringen.
 • Regievoering op projecten/opdrachten: opdrachtverstrekking van projecten en het voorbereiden, coördineren en begeleiden van uitvoeringstrajecten.
 • Voeren van overleg met externe partijen (w.o. IB en PMB) voor de levering van de noodzakelijke projectcapaciteit en -kwaliteit.
 • Tussentijds toetsen en evalueren uitvoeringsgerelateerde processen.
 • Monitoren van alle lopende projecten (inclusief de projectbudgetten) en evalueren van de gerealiseerde projecten.
 • Rapporteren over voortgang van het totale projectenpakket aan de assetmanager

De opdrachtgever(s)
Amsterdam groeit! Meer bezoekers, meer bewoners, meer bedrijven komen elk jaar naar onze prachtige stad. Sommigen zoeken schoonheid, anderen geluk, weer anderen geld, maar allemaal bewegen ze door de openbare ruimte. Over wegen, trottoirs, kades en bruggen, door tunnels, langs verlichting, gebruik makend van ons straatmeubilair met uitzicht op bomen en groen. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme.

De directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. De afdeling stedelijk beheer van V&OR draagt zorg voor het integrale onderhoud en beheer van de assets in de openbare ruimte (o.a. verhardingen, groen, kades, sluizen, bruggen, tunnels, openbare verlichting, verkeerslichten, verkeersregelinstallaties en straatmeubilair). De komende jaren komen daar nog nieuwe assets bij. Om alle uitdagingen in de openbare ruimte het hoofd te bieden bouwen we aan een nieuwe organisatie waarbij de volgende transitie centraal staat:

Van:                                                                                    Naar:

 • vooral techniek                                                                 naar ook functie, gebruik en veiligheid
 • vooral onderhoudbaar                                                      naar ook herbruikbaar en laag energiegebruik (lifecycle)
 • vooral degelijk                                                                  naar ook lef en flair
 • vooral verhard                                                                  naar ook ‘rain proof’ en hittestress verminderend
 • vooral inkoop                                                                    naar ook total cost of ownership
 • vooral aanleg                                                                    naar ook flexibiliteit en dynamisch beheren (stadswerken)

Voor deze transitie hebben we versterking nodig van mensen die weten wat er speelt in de stad en de wereld. Mensen die contacten kunnen leggen, nieuwe verbindingen kunnen aangaan en die weten dat uit afstemming betere resultaten voort komen. Mensen die voelhoorns hebben voor waar de knelpunten zitten en het leuk vinden daarop af te gaan. De toenemende druk op de openbare ruimte in Amsterdam brengt toenemende politieke belangstelling met zich mee. Dit geeft een extra dimensie aan het werk. We zoeken daarom collega’s met visie en lef, die vooruit denken en politieke gevoeligheid hebben of willen ontwikkelen.

Wat wordt er gevraagd?

 • Afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in een technische richting (Ir, Ing);
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van beheer en onderhoud van één of meerdere van de genoemde assets;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van programmamanagement en projectmanagement op projecten;
 • Ervaring met werken in een overheids-/gemeentelijke omgeving.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 27 maart 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring