Medewerker Bouw

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Houten zijn wij op zoek naar een medewerker bouw. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van 12 maanden.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Binnen het Team VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is behoefte aan de inzet van een medewerker bouw.

Opdracht

 • Je houdt toezicht op de uitvoering van (eenvoudige tot complexe) bouw- en sloopactiviteiten op basis van verleende omgevingsvergunningen. Via signaaltoezicht of klachten controleer je op bouw- en ruimtelijke regelgeving, waaronder illegale bouw en illegaal gebruik. Je houdt toezicht op de kwaliteit van bestaande woningen en andere bouwwerken. Je treedt op tegen overtredingen, maakt vooraankondigingen en handelt klachten af. Je draagt bij aan het verder ontwikkelen van integraal en digitaal werken binnen het werkgebied van de WABO. Je verstrekt informatie over handhaving en aanverwante procedures. Daarnaast ben je vraagbaak en adviseur voor de klant met betrekking tot (vergunningsvrij) bouwen en bestemmingsplannen.
 • Je verzorgt en bewaakt de afdoening van meldingen en toezicht- en handhavingsacties en treedt op als vakinhoudelijk aanspreekpunt. Tot je verantwoordelijkheid behoort in dit verband het analyseren en beoordelen van meldingen, plannen van acties en doorlooptijden, afstemmen van activiteiten van (vak)specialisten en het bewaken van de voortgang. Verder lever je een bijdrage aan kennisdeling en -vergroting;
 • Je verricht op integrale wijze toezichtstaken door uitvoering te geven aan de Nota Integrale Handhaving;
 • Rapportering vindt digitaal plaats door middel van de bij de gemeente Houten gangbare geautomatiseerde/zaaksystemen (GisVG, Digitale Checklisten e,d.);
 • Je hebt kennis van proces vergunningverlening.

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Medewerker Bouwtoezicht.

Gunningscriteria (weging)

 • Afgeronde opleiding ABW1 (15 punten);  
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Medewerker Bouwtoezicht (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met zaaksystemen (15 punten);
 • Aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van controles tijdelijke huisvesting (15 punten);
 • Aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van het omgevingsrecht en in het bijzonder de WABO en Bouwbesluit (10 punten);
 • In het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs (5 punten).

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 7 mei a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring