Medewerker Jeugd- en Gezinshulp

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een medewerker Jeugd- en Gezinshulp. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum z.s.m.).

Organisatie

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf thema’s centraal:

  • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers.
  • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers.
  • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners.
  • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk.
  • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijn aanbieders en instellingen en verenigingen op het gebied van onderwijs, sport en kunst & cultuur. Het sociaal Domein bestaat naast de beleidsteams uit de uitvoeringsteams  Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH).  De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk tot  leerplicht, jeugdzorg of inkomensondersteuning waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Wat wordt er gevraagd?

  • Afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
  • Je hebt minimaal 4 jaar recente werkervaring opgedaan;
  • Minimaal 1 jaar werkervaring vanuit de Jeugdwet in de afgelopen 6 jaar;
  • Een registratie in het register: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (In de kamer Jeugdzorgwerker of Jeugd- en Gezinsprofessional) (registratienummer en -datum vermelden in het cv)

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan vóór donderdag 13 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring