Medewerker Maatschappelijke Voorziening

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een medewerker maatschappelijke voorzieningen. Het betreft een functie voor 12 uur per week, voor de duur tot eind februari 2020 (optie tot verlenging), startdatum z.s.m.

Functieomschrijving
Data analist / data visualist / Tableau expert

Werkzaamheden
Binnen afdeling Maatschappelijke voorziening (MV) is veel data beschikbaar. Het op een goede manier inzichtelijk maken en visualiseren van deze data is belangrijk om de beschikbare middelen zo efficiënt en doelmatig in te zetten. Daarmee helpt goede visualisatie bij het uitvoeren van de wettelijke taak die bijvoorbeeld voor onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd. De afdeling MV gebruikt daarvoor de visualisatietool Tableau. De tijdelijke klus bestaat uit het visualiseren van de  primaire data van team MV. Het visualiseren en analyseren van de data moet de dagelijkse werkzaamheden van MV breed ondersteunen, zodat het uitvoeren van de werkzaamheden vergemakkelijkt wordt. Hiertoe behoort o.a. het ontwikkelen van ‘hulptools’ om afdeling MV te helpen bij de invoer van gegevens in de bronsystemen en controleren hiervan (foutcontrole). Bovendien moet er out-of-the box gedacht kunnen worden om zo vastgelopen projecten vlot te kunnen trekken met behulp van data visualisatie en analyse.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam bouwt aan een complete en ongedeelde stad. Prettig wonen, gaat hand in hand met leren, bewegen en recreëren. De stad is voor iedereen. Welke behoefte de Amsterdammer ook heeft en welke voorziening daar ook bij nodig is.
De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) brengt de veranderende stad en de beleidsambities samen in een richtinggevende koers, draagt deze koers uit en zorgt voor heldere kaders, werkwijzen en richtlijnen. De afdeling zorgt samen met haar partners in het sociale en fysieke domein voor het inzichtelijk maken van de opgave, om op de juiste plekken in de stad voorzieningen te realiseren en te exploiteren. De afdeling is bij de ontwikkeling van gebieden het eerste aanspreekpunt voor de projectteams voor alle maatschappelijke voorzieningen en werkt daarbij in opdracht van de beleidsdirecties Onderwijs, Jeugd en Zorg, Stadsdelen, Kunst en Cultuur, Sport en Bos en op termijn WPI en GGD.

Door de bundeling van verschillende expertises en de focus op ontwikkelvraagstukken is afdeling MV een dynamische club professionals, gericht op het handen en voeten geven aan de Amsterdamse ambities voor een inclusieve, leefbare en gezonde stad. De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen bestaat uit twee teams: Team Stad en gebied, en Team Accommodaties en projecten. Het Team Accommodaties en projecten is verantwoordelijk voor de definitiefase en het opdrachtgeverschap van (complexe) MV-projecten, geeft advies en doet het beheer en exploitatie van diverse maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast geeft het uitvoering aan de wettelijk taak Onderwijshuisvesting (OHV). De afdeling MV werkt gebiedsgericht en binnen de gemeente in nauwe samenwerking met Bestuurscommissies, Gemeentelijk Vastgoed, Sport, Projectmanagementbureau, G&O en Ruimte & Duurzaamheid.
We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam

Wat wordt er gevraagd?

  • beschikt minimaal over minimaal HBO niveau diplomawerk- en denkniveau, in het bezit van een erkend mbo/hbo/wo diploma;
  • kennis op het gebied van maatschappelijke voorzieningen;
  • vergevorderde kennis en ervaring met het gebruik van data visualisatie tools (e.g. Tableau);
  • aantoonbare ervaring met het beheren, gebruiken en ontwikkelen van grote databases;

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 14 oktober 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring