Medewerker Sociaal Team

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een medewerker sociaal team. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een half jaar, met optie tot verlenging.

De afdeling Jeugd & Samenleving telt circa 100 medewerkers en vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer en voert taken uit op de volgende onderdelen:

  • Jeugd (jeugdhulp, jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).
  • Sociale teams (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties).
  • Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

Het Sociaal team richt zich op de meervoudige problematiek. Het doel is het huishouden dusdanig te ondersteunen dat deze weer in staat is zelf de zaken op te pakken. De instroom (aanmeldingen) komt vanuit de hulpverlening, het gemeenteloket, politie, scholen etc). Daarnaast krijgt het Sociaal team zaken van Veilig Thuis en de Jeugdbescherming.

I.v.m. een tijdelijke vervanging zijn wij op zoek naar een Medewerker Sociaal Team. Als Medewerker Sociaal team heb je een regisserende/coördinerende rol en indien nodig kan je vanuit je functie ook kortdurende interventies doen om de klant snel en effectief te ondersteunen. Je gaat samen met de klant (en het aanwezige netwerk) met de hulpvraag aan het werk. Er wordt gestart met één (of meerdere) huisbezoeken (keukentafel gesprek) waar de hulpvraag, onder andere op basis van de ZRM (Zelf Redzaamheid Matrix), inzichtelijk wordt gemaakt. Door een integrale diagnose en daarop afgestemde interventies is de effectiviteit van de ondersteuning optimaal.

Aan de hand van de analyse maak je samen met het huishouden een ondersteuningsplan, een plan waarin beschreven wordt wat het huishouden/gezin gaat ondernemen om de zelfredzaamheid te herstellen en welke ondersteuning vanuit de professional daarvoor nodig is. Hierbij schakel je het netwerk van het huishouden actief in. Het organiseren van eigen oplossingen is geen separaat traject maar een integraal onderdeel van de werkwijze.

Je hebt altijd oog voor veiligheid in het huishouden. Indien onveiligheid aan de orde is, worden in het ondersteuningsplan concrete veiligheidsmaatregelen opgenomen.Elk huishouden met een ondersteuningsplan heeft één aanspreekpunt, dat ben jij. Je monitort samen met de klant de resultaten van het plan. Indien nodig spreek je organisaties of collega’s aan op het nakomen van afspraken. Waar nodig schaal je tijdig op naar de teamleider.Je werkt nauw samen met collega’s van andere afdelingen en met partners die in het gebied actief zijn zoals: scholen, de huisarts, de wijkverpleegkundige, casemanagers dementie, het steunpunt mantelzorg, het veiligheidshuis, Eigenhaard en/of andere verhuurders in de wijk, de wijkagent, wijkwelzijnswerk, burger initiatief groepen en de vrijwilligerscentrale. Ook wordt samengewerkt met gespecialiseerde zorgaanbieders, zoals OTT (Ons tweede thuis) of Heliomare.

Wat wordt er gevraagd?

  • Afgeronde HBO opleiding richting Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, binnen de specialistische jeugdhulp, zoals Veilig Thuis of Jeugdbescherming.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 21 maart a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring