Medewerker Veilig Verder Team

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een medewerker Veilig Verder Team. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van 8 maanden, met optie tot verlenging.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Daarbij staan vijf thema’s centraal:

  • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers.
  • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers.
  • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners.
  • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk.
  • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk voor begeleiding naar werk, schuldhulpverleningstoegang en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de wmo of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Opdracht
Binnen het sociaal Domein is het team Jeugd en Gezinshulp ondergebracht. Door in- en externe mobiliteit van medewerkers wordt er op korte termijn een vacature geplaatst. Hierbij is tijdelijk plaats voor een Medewerker Veilig Verder Team.

Huiselijk geweld is iets wat het hele gezin aan gaat en vaak ook mensen buiten het gezin. Het Veilig Verder Team is er op gericht om alle gezinsleden te ondersteunen. Zij veroordelen niet, maar gaan in gesprek met alle gezinsleden om te kijken hoe het geweld kan stoppen. Vanuit onder andere de politie komen meldingen over huiselijk geweld binnen. Vervolgens wordt bekeken hoe zo snel mogelijk de veiligheid in huis terug kan keren en blijven. Het Veilig Verder Team gaat in gesprek met alle gezinsleden. Iedereen wordt gehoord en met kinderen wordt middels tekeningen het verhaal in kaart gebracht. Vervolgens wordt met elkaar een betrokken netwerk en veiligheidsplan gemaakt waar ieder gezinslid zich in kan vinden. Het Veilig Verder Team is een deskundig, laagdrempelig en krachtig team dat in Zoetermeer het aanspreekpunt is op het gebied van veiligheid. Het Veilig Verder Team komt in actie als situaties van huiselijk geweld en problematische echtscheidingen voor een escalerende onveiligheid zorgen. Het VVT helpt Zoetermeerse inwoners met het terugbrengen van geweld en het creëren van veiligheid.

Wat wordt er gevraagd?

  • Afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
  • Minimaal 1 jaar werkervaring binnen de jeugdzorg in de afgelopen 5 jaar;
  • SKJ geregistreerd;
  • Een gevolgde training Signs of Safety methodiek.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 2 april 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring