Medewerker Vergunningen APV

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Midden-Delfland zijn wij op zoek naar een junior adviseur ruimtelijke ordening. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van 6 maanden (startdatum medio juni 2020), met optie tot verlenging.

Organisatie
Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen die uit het verleden bewaard gebleven en de ruimtelijke kwaliteit is een belangrijke factor in de verstedelijkingsopgave waar de regio voor staat. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit en authenticiteit en tegelijkertijd is er sprake van diverse grote en kleinere bouwprojecten voor woningen en bedrijven.

Opdracht
De junior adviseur ruimtelijke ordening werkt binnen het team Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en beoordeelt principeverzoeken en voert bestemmingsplanprocedures in samenspraak met een senior adviseur. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit algemene ondersteuning binnen het team ROM, zoals ondersteunende werkzaamheden in het kader van de warmtetransitie en Regionale EnergieStrategie (RES), het beantwoorden van algemene vragen en informatieverzoeken, het doorsturen van vragen naar het betreffende team en verslaglegging.

  • Office-assistent van het team ROM waaronder het maken en bewaken van afspraken i.h.k.v. de dienstverlening en het fungeren als centraal aanspreekpunt voor (telefonisch) binnenkomende vragen.
  • Principeverzoeken beoordelen op wenselijkheid en haalbaarheid. Dit in samenspraak met een senior adviseur bij complexere principeverzoeken en zelfstandig bij eenvoudigere principeverzoeken. Onderdeel hiervan is het inwinnen van advies bij betrokken disciplines en het adviseren van het college.
  • Bestemmingsplanprocedures voeren en voorbereiden. Dit in samenspraak met een senior adviseur bij complexere bestemmingsplannen. Het kan ook gaan om het zelfstandig uitvoeren van deeltaken binnen een bestemmingsplanprocedure.
  • Verslaglegging van diverse werkoverleggen, o.a. teamoverleg.
  • Organiseren en verslaglegging van bijeenkomsten o.a. in het kader van het duurzaamheidsbeleid.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je hebt een afgeronde opleiding ruimtelijke ordening en planologie op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Je hebt werkervaring met het ondersteunen in een project warmtetransitie of project Regionale Energie Strategie;
  • werkervaring in het ruimtelijk domein binnen een gemeente, bij voorkeur minimaal 6 maanden werkervaring op het gebied van RO binnen een gemeente in de afgelopen 2 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan vóór maandag 15 juni 2020.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring