Medior Communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente De Bilt zijn wij op zoek naar een medior communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 8-10 uur per wee, voor de duur tot eind juni 2021.

Zó werkt het in De Bilt
Bij de gemeente De Bilt werk je aan uitdagende maatschappelijke opgaven in een ambitieuze regio. Samen met zo’n 250 collega’s lever je een relevante bijdrage aan de samenleving. Samen maken we de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender. En maken we het voor 42.000 mensen nog fijner om hier te wonen, te werken en te recreëren. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Als gemeente knopen we mensen, middelen en technieken slim aan elkaar. Jij werkt zoveel mogelijk dichtbij de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die onze gemeente vormen. Je ziet een uitdaging in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en kunt tegen een stootje. Je bent in staat om mee te bewegen en in te spelen op de dynamiek die maatschappelijke ontwikkelingen en actief betrokken burgers met zich meebrengt.

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

De functie: Medio Communicatieadviseur Samen werken aan Wonen
We zoeken een communicatieadviseur die:

 • ervaring heeft met omgevingscommunicatie en participatietrajecten;
 • praktische is, zaken snel kan oppakken en zelfstandig kan uitwerken – hands on;
 • meedenkt en mee doet;
 • gemakkelijk en vlot schrijft;
 • met ideeën komt, vragen stelt en zijn of haar mening geeft, enthousiast is;
 • kan schakelen tussen gemeentelijke en projectcommunicatie;

 Wat ga je doen?  

Het project
De druk op de woningmarkt in onze regio is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar. De gemiddelde huizenprijzen stijgen snel. De gemeenteraad heeft de ambitie om de komende 10 jaar een stevig aantal woningen te bouwen. Die zijn hard nodig om onder andere starters, ouderen en alleenstaanden in onze gemeente een passende woning te bieden. Wij hebben vooral meer appartementen en betaalbare woningen voor jonge mensen nodig. Een deel hiervan bestaat uit sociale woningbouw en middenhuurwoningen, want daar is behoefte aan. En die behoefte zal de komende jaren alleen maar nijpender worden.

Participatie
In de gemeente De Bilt is een intensief participatietraject gestart om samen met inwoners tot een goede invulling van de woningbouwopgave te komen. Dit is een belangrijk traject voor de gemeente, want een eerder voorstel heeft tot veel onrust geleid. Uitgangspunt van het participatietraject Samen werken aan Wonen is dat inwoners aan zet zijn. Samen werken zij aan een advies aan de raad dat goed is voor de hele gemeente en tegemoet komt aan verschillende wensen, behoeften en ontwikkelingen. Het afgelopen jaar zijn in 9 gebieden gebiedsbijeenkomsten georganiseerd, ideeën en wensen opgehaald via een digitale kansenkaart en adviezen ingediend door uiteenlopende (georganiseerde) inwoners en betrokken organisaties. Een redactieteam van inwoners gaat nu aan de slag om de grote lijn uit de adviezen te halen: Waar zijn betrokkenen het over eens? Waar zitten de verschillen? Wat zijn de kansen en (on)mogelijkheden? Het gezamenlijke advies wordt in juni aangeboden aan de raad. Tot die tijd is er nog veel werk te verzetten. In deze periode willen we inwoners goed informeren over het proces om tot een gezamenlijk advies te komen, wat er met alle inbreng is gedaan en over de besluitvorming rond de woningbouwopgave. Meer informatie: www.debilt.nl/samenwerkenaanwonen

Onze vraag
Wij zoeken een medior communicatieadviseur die het projectteam en de projectleider kan ondersteunen met praktisch advies en uitvoerende communicatie werkzaamheden. Je werkt samen met het projectteam, de betrokken senior communicatieadviseur en het webteam.

 • Coördineert de uitvoering van de communicatie;
 • Je adviseert over de doorvertaling van kernboodschappen in communicatiemiddelen en o.a. de invulling van een gemeentebreed webinar;
 • Je realiseert nieuwsbrieven, webteksten, social posts, berichten voor de gemeentepagina en beeldmateriaal;
 • Je neemt deel aan het projectteamoverleg en stemt af met betrokken communicatiecollega’s.

Wat wordt er gevraagd?  

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met omgevingscommunicatie en participatietrajecten in het ruimtelijk domein.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 5 maart a.s.

De opdracht kan zowel op freelance basis als in dienst worden uitgevoerd. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer, recruiter Dumol, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.