Medior Planeconoom

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Midden-Delfland zijn wij op zoek naar een medior Planeconoom. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van 6 maanden, (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

Welkom in Midden-Delfland!
Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Midden-Delfland geeft jou de ruimte
Je werkt binnen de afdeling Landschap, Wonen en Economie in een dynamische omgeving. De afdeling bestaat uit diverse teams, waaronder het team Locatieontwikkeling. Jij maakt deel uit van het team Locatieontwikkeling.

De gemeente hanteert het concept van resultaat gericht werken en geeft je daarnaast de kans je kwaliteiten en talenten optimaal te benutten.

Opdracht
Als medior planeconoom zorg je voor de voortgang in de realisatie van ruimtelijke plannen. Dit doe je door zorg te dragen voor de financiële planeconomische invulling. Zo zorg je, onder de regie van een senior planeconoom, voor het opstellen, voorbereiden en beheren van grondexploitaties, grondexploitatieplannen, geef en onderbouw je grondprijsadviezen en je onderhandeld mee over gronduitgifte met de projectleider. Ook draag je zorg voor kostenverhaal bij particuliere initiatieven, je ondersteunt de collega’s van ruimtelijke ordening hierin. Ook draag je zorg voor een goede vastlegging van gemaakte kosten. Daarnaast draag je bij en initieer je een goede borging van een efficiënte handelswijze in beleid en processen. Ook draag je zorg voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties. De plannen behelzen een samenspel van onder andere de realisatie van woningen, het ontwikkelen van bedrijventerrein, het realiseren van de inpassing van duurzame energiebronnen (geothermie). Als medior planeconoom adviseer je  onder de regie van de senior planeconoom, de projectleider en ook het college van burgemeester en wethouders. Jij stuurt en motiveert allen om tot een optimaal resultaat te komen.

Planeconomen zijn bij ons bereid de gemeente ’s avonds te vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld commissievergaderingen, klankbordgroepen en informatieavonden.

Wij zijn ook op zoek naar een senior planeconoom. Onderling zorgen jullie voor een goede werkafstemming waarbij senior / medior taken goed tot een hun recht komen er verdeeld worden. Het aanbieden in combinatie met iemand waar je al mee samengewerkt hebt heeft de voorkeur.

Wat wordt er gevraagd?

  • Je hebt werkervaring bij een kleine gemeenten (<25.000 inwoners) en grote gemeenten (>100.000 inwoners) vanwege de relatie met omliggende gemeenten;
  • Werkervaring met grond(prijs)beleid;
  • Je hebt werkervaring met de financiële controle van grondexploitatie in de afgelopen 3 jaar.

Heb je belangstelling voor de functie en voldoe je aan het gevraagde profiel? Reageer dan uiterlijk vóór woensdag 8 juli a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring