Medior planeconoom

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een medior planeconoom. Het betreft een functie voor 36 uur per week voor een periode van een halfjaar met optie tot verlenging.

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling, onderdeel van het fysiek domein, werkt voor de uitvoeringsorganisatie Amstelveen en Aalsmeer, bedient 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. Binnen deze afdeling zijn vier teams: projecten en grondzaken, omgevingsvergunningen, ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken. Voor het team projecten en grondzaken zijn wij op zoek naar een medior planeconoom. Het team bestaat uit projectmanagement, stedenbouw, planeconomie en juridische adviseurs (grondzaken) en is op dit moment ruim 40 mensen groot.

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gaan de komende tijd serieus groeien. Gebiedstransformaties, het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, de laatste uitlegwijken, maar zeker ook de focus op binnenstedelijke verdichting. De vraag naar woningen is en blijft in deze regio hoog. Het groene karakter van de gemeentes wordt gewaardeerd, de voorzieningen zijn hoog. Schiphol geeft serieuze beperkingen en bereikbaarheid is als vanzelfsprekend een hot issue. Wij garanderen dat er geen tijd is voor een bore-out. Amstelveen gaat de komende 10 jaar volledig op de schop, er wordt gewerkt aan de nieuwe tramverbinding en de verbreding van de A9.

Vanwege piekwerkzaamheden kiezen wij voor tijdelijke inhuur. De opdracht loopt tot 1 september 2020 en er is mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

De planeconoom:

  • Heeft een voor de functie relevante afgeronde HBO of WO-opleiding (bijvoorbeeld in de richting van ruimtelijke ordening, planologie, economie of civiele techniek/bouwkunde);
  • Heeft 2 tot 4 jaar ervaring als planeconoom in gemeentelijke organisaties;
  • Bezit ruime ervaring op het gebied van grondexploitaties en vastgoedberekeningen;
  • Heeft ervaring met financieel management van grondexploitaties (projectcontrol/budget beheer);
  • Heeft kennis van civieltechnische ramingen, het budgetteren en bewaken daarvan;
  • Beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Wro en het gemeentelijke kostenverhaal;
  • Heeft ervaring met (samen)werken met marktpartijen en contractvorming processen;
  • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.

Je bent als zelfstandig planeconoom in grotere gebiedsontwikkelingen actief zowel in de fase van haalbaarheid als bij uitvoering en het financieel beheer van de grondexploitatie. Je bent daarbij in staat om naast het financieel management actief met de projectmanager en senior planeconoom mee te denken over keuzes in planvorming en uitvoering van het project. Daarnaast ben je erop gericht resultaten te bereiken. Je bent betrouwbaar en nauwkeurig, ook wanneer er onder druk moet worden gepresteerd. Je bent in staat alternatieven te bedenken en risico’s te formuleren en kan hier op een professionele manier met projectmanagers en externe partijen over communiceren. Je kunt het projectteam bijstaan in onderhandelingen zowel over grondprijzen als over kostenverhaal. Je bent klantgericht en in staat om en in een korte tijd de gestelde doelen te behalen.

Opdracht:

Je hebt ruime ervaring met het opstellen van grondexploitaties en beheer van de opdrachten/budgetten die bij de uitvoering van de grondexploitatie komen kijken. Je hebt ervaring met het werken met de gemeentelijke administratie. Naast het financieel management aan de kostenkant bestaat de opdracht uit financiële planbegeleiding bij nieuwe planuitwerkingen of deeluitwerkingen, het financieel management van kostenverhaal en ondersteuning bij onderhandelingen met marktpartijen. Daarnaast heb je ervaring met risicomanagement.

Functie-eisen:

– Op CV aantoonbaar ervaring met planbegeleiding en grondprijsbepaling.;

– Op CV aantoonbare werkervaring met financieel management van grondexploitaties en gemeentelijke administratie;

– Op CV aantoonbare werkervaring met civieltechnische processen bij gebiedsontwikkeling.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan voor 27 januari!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring