Ondersteuner Omgevingswet

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een ondersteuner omgevingswet. Het betreft een functie voor gemiddeld 36 uur per week, voor de duur van een jaar, startdatum z.s.m. Er is mogelijk na einddatum opdracht een optie tot verlenging.

Organisatie
Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Energie en klimaat
 • Vitaal platteland
 • Regionale bereikbaarheid
 • Regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie
 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 • Wonen

De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaalt dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

De provincie voert de Omgevingswet in die 1 januari 2022 in werking treedt. Voor de invoering van de Omgevingswet is er vanaf 1 september 2020 behoefte aan ondersteuning van een projectassistent voor 5 dagen in de week.   De ondersteuning wordt tot 1 september 2020 voor een deel intern ingevuld en voor 3 dagen in de week door inhuur. Vanwege verschuiving van werkzaamheden binnen de provincie komt een deel van de ondersteuning die intern wordt geleverd voor de Omgevingswet te vervallen. Daarom wordt voor de periode na 1 september 2020 gezocht naar 5 dagen in de week ondersteuning. Dit betreft het ondersteunen van de Omgevingswet en het zonodig overnemen van werkzaamheden van de interne ondersteuner op de afdeling Strategie en Beleid van de provincie.

Opdracht
Het ondersteunen van de invoering van de Omgevingswet omvat het volgende:

Het ondersteunen van de projectleiders en trekkers van de verschillende onderdelen, het plannen en organiseren van overleggen en bijeenkomsten. Er zijn drie projectleiders: een algemeen projectleider, een projectleider digitalisering Omgevingswet en een coördinator Omgevingswet.

Daarnaast zijn er voor de onderscheiden deelonderwerpen verschillende trekkers. Voor de invoering van de Omgevingswet wordt samengewerkt met de andere overheden in de provincie binnen een platform. De provincie faciliteert de onafhankelijk voorzitter van het platform. In platformverband zijn verschillende trajecten uitgezet waar ook ondersteuning aan geboden wordt. De ondersteuner maakt deel uit van het kernteam voor de invoering. Dat kernteam bestaat uit de drie projectleiders, de ondersteuners en een communicatiemedewerker. Naast de werkzaamheden voor de Omgevingswet kan een beroep op de ondersteuner worden gedaan om een aantal werkzaamheden over te nemen van de interne collega die voor de hele afdeling Strategie en Beleid ondersteuning biedt. De behoefte duurt in principe voort totdat de Omgevingswet 1 januari 2022 is ingevoerd. De tijdsinzet kan soms wat variëren.

Gezien de verwachte zelfstandigheid en het anticiperen in het werkveld, is werkervaring binnen Ruimtelijke Ordening of met de Omgevingswet een pré.

De werkzaamheden voor de Omgevingswet omvatten:

 • het ondersteunen van de projectleiders en trekkers van de verschillende onderdelen
 • het plannen en organiseren van overleggen en bijeenkomsten, deelname aan en voorbereiding van bijeenkomsten en daarvoor de locatie, catering en aankleding verzorgen. Deze bijeenkomsten vinden nu ook digitaal plaats. Het hosten van digitale bijeenkomsten.
 • het verzorgen van uitnodigingen en mailings, het bijhouden van de mailbox voor de Omgevingswet
 • regelmatig afstemming met de projectleiders en communicatiemedewerker
 • opdrachtbrieven en contracten in overleg met financiën inkoop.

De werkzaamheden verlangen dat de ondersteuner zelfstandig (digitaal) de weg weet te vinden in het provinciehuis. Kennis en ervaring is nodig van eDocs, Skype, MS Teams, SharePoint en OneNote.

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 8 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met het ondersteunen van een omvangrijk project met minimaal 3 (deel)projectleiders in de afgelopen 3 jaar.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor donderdag 3 september 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring