Ontwikkelaar strategisch business control Sociaal Domein

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Nijmegen zijn wij op zoek naar een ontwikkelaar strategisch business control Sociaal Domein. Het betreft een functie voor 3 dagen in de week voor een periode van een half jaar met optie tot verlenging.

De ontwikkelaar strategisch business control gaat aan de slag met een (financiële) ontwikkelopgave binnen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling maakt beleid voor het sociale domein, adviseert het College en De Raad en stuurt op de realisatie van doelen.

De aanleiding van deze vacature is het vertrek van de manager bedrijfsvoering binnen de afdeling MO. Het is de wens om deze functie niet meer in de huidige vorm in te vullen, maar om de positie van business control binnen het sociale domein verder te ontwikkelen en versterken. Zodanig dat een manager bedrijfsvoering overbodig is en de afdeling maatschappelijke ontwikkeling tegelijkertijd optimaal wordt voorzien van (strategisch) financieel/business advies.

Verantwoordelijkheden:

De ontwikkelaar strategisch business control sociaal domein is verantwoordelijk voor sturing op de business en het verder effectueren van een ambitieus interventieplan. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de  beheersing van de begrotings-, en verantwoordingscyclus. Het (laten) genereren van voortgangsrapportages is hieraan randvoorwaardelijk.

Het beoogde eindresultaat van de opdracht bestaat uit drie onderdelen:

 • Ondersteunen van de programma’s binnen het sociale domein en daarmee het blijven waarborgen van resultaten van de belangrijkste (financiële) processen, waaronder het verder effectueren van een ambitieus interventieplan.
 • Ontwikkelen en coachen van een interne loopbaan kandidaat naar het niveau van strategisch business controller en deze kandidaat in positie brengen om hierin zelfstandig te kunnen opereren.
 • Advies aan het afdelingshoofd financiën over de inrichting en organisatie van business control ten behoeve van een optimale ondersteuning aan de afdeling maatschappelijke ontwikkeling, met als uitkomst een kwaliteitsimpuls voor het gehele team van business controllers binnen het sociale domein.

Binnen de huidige situatie is business control meer gefragmenteerd georganiseerd op programma’s. Het is de wens  om meer integraal te gaan werken met overzicht over het totale domein.

Het gewenst profiel van strategisch business controller is een generalist die:

 • de strategisch (financieel/business) adviseur is van het afdelingshoofd maatschappelijke ontwikkeling en van de wethouder, en de opgavetrekker.
 • op de hoogte is van relevant Rijksbeleid en actuele ontwikkelingen.
 • het overzicht creëert op de van het sociale domein en op de opgave “een sociale stad blijven”. Dit gaat over een continu overzicht  gericht op financiën, op risico’s en op informatie en daarbij actief de verbinding maken tussen deze terreinen
 • bij de voortgangsrapportages mede de koers bepaalt
 • vanuit business control stuurt op de B&V cyclus bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, en op de prestatiedialoog van afdelingshoofd met directeur en van het afdelingshoofd met de bureauhoofden en teammanagers en opgave trekker.
 • strategisch kan sturen op rechtmatigheid en doelmatigheid en daarbij proactief de waarom vraag stelt en denkt denk in de keuzes
 • het sturen op verankert door inzicht + agenderen + adviseren
 • innoveert. Bijvoorbeeld pro actief sturen op hoe we komen van prognosticeren naar lange termijn scenario’s
 • ontwikkelt hoe we als afdeling kunnen sturen op de bedrijfsvoering van instellingen: liquiditeit, solvabiliteit, fte’s etc.

Functie-eisen:

– minimaal een voor deze opdracht relevante afgeronde HBO opleiding, aantoonbaar door een diploma;

– beschikt aantoonbaar over actuele ervaring (vanaf 2015) op het gebied van vormgeven en organiseren van financiële verandertrajecten binnen organisaties met minimaal 500 medewerkers;

– beschikt aantoonbaar over ervaring met coaching van medewerkers (individueel en in groepen) en over coördinerende vaardigheden.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan voor 27 september!

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring