Opgavemanager Waterveiligheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor Waterschap Vallei en Veluwe zijn wij op zoek naar een Opgavemanager Waterveiligheid. Het betreft een functie voor 16-20 uur per week voor een periode van 12 maanden.

Binnen het programma werken ze aan de doelen op het gebied van waterveiligheid. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de dijken en om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Dit met het oog op een waterveilige regio, waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Door klimaatverandering neemt de kans hierop toe. De economische waarde van huizen, bedrijven en infrastructuur is de laatste decennia sterk gestegen. Daardoor zal de schade bij een onverhoopte overstroming veel groter zijn dan vroeger. Om de gevolgen te beperken, adviseren wij bij ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit “water en bodem sturend” doen zij dit bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces. Op dat moment moeten er namelijk nog grote ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden en is er nog veel mogelijk. Daarnaast toetsen ze plannen ook achteraf en werken ze continu aan het voorbereid zijn op crisissituaties. Ten slotte werken zij aan het vergroten van de bewustwording van risico’s op wateroverlast en overstromingen bij hun gebiedspartners.

Als opgavemanager stuur je op het behalen van de doelen voor waterveiligheid. Periodiek rapporteer je over de voortgang, zowel aan hun waterschapsmanagementteam, als aan de portefeuillehouder waterveiligheid, en soms ook aan externe partners, zoals de provincie. Je houdt overzicht op de ontwikkelingen op het gebied van beleid, op de voortgang in de (verbeter)projecten en bewaakt de samenhang met het beheer. Dit doe je samen met een compact kernteam met hierin een programmabeheerser, een beleidsadviseur waterveiligheid, een communicatieadviseur en een adviseur beheer. Voor de projectmanagers en beleidsadviseurs ben je een sparringpartner. Bestuursvoorstellen worden door jou op kwaliteit en inhoud nagekeken en voorgesproken, voordat deze worden doorgeleid voor besluitvorming. Om verbinding te houden met de andere opgaven van hun waterschap stem je regelmatig af met de andere opgavemanagers.

Je bent namens hun waterschap deelnemer aan de bijeenkomsten van de Ambtelijk Opdrachtgevers (BAO) van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Daarnaast bereid je met de beleidsadviseur waterveiligheid de input vanuit hun waterschap voor verschillende bijeenkomsten voor, zoals de stuurgroep IJssel en de commissie waterkeringen. De focus van het programma waterveiligheid bij Vallei en Veluwe ligt momenteel vooral op strategie en beleid en op beheer. Recent hebben ze hun primaire keringen beoordeeld. Hieruit komt het beeld dat ze zo’n 70 kilometer van hun IJsseldijken nader moeten onderzoeken om te weten waar ze in de toekomst daadwerkelijk met de dijk aan de slag moeten. Voor deze doorvertaling, van beoordeling naar opgave, hebben ze in 2022 een “strategie IJsseldijken op orde” opgesteld. De strategie geeft richting aan de wijze waarop ze in 2050 willen voldoen aan de normen voor waterveiligheid. Ze gebruiken hiervoor de systematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Waar ze tot nu toe vanuit de veiligheidsbeoordeling direct dijkverbeteringsprojecten startten, werken ze nu landelijk met een trajectaanpak (dit is nu nog vrijwillig) om vervolgens via een zogenaamde “ingangstoets” projecten programmeren bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit jaar starten ze met de eerste trajectaanpak. Omdat deze nog vrijwillig en vormvrij is, vraagt dit momenteel van de opgavemanager een actieve rol bij het meedenken en besluiten over de werkwijze en scope van deze trajectaanpak. Samen met hun beheercollega’s werken ze aan een strategisch monitoringsplan. Ook zijn ze bezig met een plan voor meerlaagsveiligheid, waarbij ze een werkwijze ontwikkelen om waterveiligheid vroegtijdig onder de aandacht te brengen in ruimtelijke processen.

Lopende projecten.:

Op dit moment lopen er 2 gebiedsontwikkelingen vanuit het programma; de Grebbedijk en Hoenwaard2030. 1 project zit in de nazorgfase (Noordelijke Randmeerdijken).

Functie-eisen:

– je bent beschikbaar vanaf 1 juni 2023 tot en met 1 juni 2024 voor 16 – 20 uur per week.

– aantoonbare relevante ervaring met dijkversterkingsprojecten in de rol van project- of omgevingsmanager.

– minimaal een afgeronde hbo opleiding.

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan het gevraagde profiel? Reageer dan vóór 12 mei!

Wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te solliciteren? Neem dan contact op met Yvonne Loocks, telefonisch 075 – 6151045.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring