Privacy Jurist / Privacy Officer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een privacyjurist/privacyofficer. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van een jaar, startdatum z.s.m. Daarnaast is er mogelijk een optie tot verlenging.

Functieomschrijving
De gemeente Amsterdam werkt almaar meer met digitale gegevens. De afdeling Stedelijk beheer van de directie Verkeer en Openbare ruimte beschikt bijvoorbeeld over een eigen ICT-systeem waarmee data worden vergaard in de openbare ruimte, zoals met de ANPR-camera’s voor het handhaven van onder meer de milieuzones. Alle dataprocessen moeten worden getoetst aan de AVG, zowel de eigen als die van externe partijen waarmee data worden gedeeld, die data voor de gemeente verwerken of waarvan de gemeente data verwerkt. De privacyjurist stelt adviezen op en stelt maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de projecten waarbij sprake is van dataverwerking (blijven) voldoen aan de AVG en alle andere beleidsrichtlijnen van de overheid in het algemeen en de gemeente Amsterdam in het bijzonder op het vlak van dataverwerking en gegevensbescherming.
Daarnaast bevordert de privacyjurist het privacybewustzijn bij de gemeente en draagt hij of zij bij aan de vakontwikkeling van privacymanagement in de gemeente Amsterdam.

Werkzaamheden

 • Adviseert over en stelt verwerkersovereenkomsten, privacyverklaringen, privacyreglementen en -protocollen op;
 • Verzorgt meldingen in het wettelijk register AVG;
 • Stelt gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s) op;
 • Agendeert relevante zaken bij en stemt af met de CPA/ FG / CISO;
 • Beoordeelt en/of begeleidt bij het opstellen van VRA’s en DPIA’s
 • Oefent eerstelijns toezicht uit op de verwerking van persoonsgegevens;
 • Agendeert relevante zaken bij en stemt af met de CPA/ FG / CISO;
 • Werkt nauw samen met de cybersecurityofficer;
 • Verzorgt presentaties en workshops over de AVG en andere voor de privacy en gegevensbescherming relevante zaken, neemt deel aan de Expertisepool Privacy en het Privacy vakoverleg;
 • Adviseert en helpt bij juridische adviezen over privacy en gegevensbescherming zoals bij de inrichting van applicaties, privacytechnische aspecten bij aanbestedingen, WOB-verzoeken, informatiebeveiliging en afhandeling van datalekken, bezwaar- en beroepszaken WBP/AVG en privacy-aspecten bij collegevoordrachten;
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit binnen de eigen organisatie over privacy aangelegenheden en doet voorstellen om privacy risico’s te beperken;
 • Toetst verwerkingen van persoonsgegevens en eventueel hierbij behorende contracten en convenanten op conformiteit met regelgeving op het gebied van privacywetgeving;
 • Adviseert en helpt bij het opzetten en inrichten van uniforme processen en helpt bij alle privacyjuridische aspecten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

V&OR/Stedelijk Beheer beheert in de gemeente Amsterdam een groot deel van de spullen op straat, zoals verhardingen, gemeentelijke tunnels, bruggen en kademuren, verkeerslichten, verkeersinformatiesystemen, openbare verlichting, enz. enz., in samenwerking binnen de directie met onder meer een beleidsafdeling, de afdelingen Verkeersmanagement en buiten de directie met alle andere onderdelen van de gemeente die verantwoordelijkheden hebben in de openbare ruimte.

Wat wordt er gevraagd?

 • In het bezit van een erkende Master dilpoma Nederlands Recht met privacyrecht (Wet bescherming Persoonsgegevens en AVG);
 • Minimaal 10 jaar ervaring als privacyjurist en Privacy Officer bij een 100.000+ gemeente en/of andere overheidsorganisatie;
 • Diepgaande kennis van en ervaring met nationale en Europese privacywet- en regelgeving, waaronder AVG, WPG en WJSG;
 • Kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid;
 • Grondige kennis van en ervaring met WOB en AWB;
 • Kennis van en ervaring met informatiesystemen die data verzamelen in de openbare ruimte;
 • Ruime ervaring met het adviseren in een complexe omgeving en politieke context.

Heb jij belangstelling voor deze opdracht en voldoe je aan het profiel? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 4 september a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring