Privacy Officer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een privacy officer. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor de duur van een half jaar, startdatum z.s.m., er is mogelijk een optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Als Privacy Officer versterk je het privacy bewustzijn bij de gemeente Amsterdam, Cluster Wonen, vanuit de afdeling Informatievoorziening (IV). Jouw werkzaamheden spelen zich af op het terrein van het programma modernisering IV Wonen. Door deze vernieuwing spelen er allerlei vraagstukken op het gebied van privacy. Specifiek moeten er adviezen gegeven worden m.b.t. huidige en toekomstige dataverzoeken t.b.v. diverse dossiers. Samen met de business en het programma beoordeel, bewaak en implementeer jij de zaken op het gebied van privacy.

Je werkte nauw samen met de Information Security Officers en de sectorjuristen van de genoemde dossiers. Je valt onder de verantwoordelijkheid van een Programma Manager en je stemt periodiek met betrokkenen zaken af.

Werkzaamheden
In algemeenheid bestaan de werkzaamheden van de Privacy Officer uit onderstaande taken:

 • Proactieve Privacy Officer rol: draagt zorgt voor de naleving van privacy wet- en regelgeving in het Wonen domein op de genoemde terreinen. De Privacy Officer voert taken zelf uit, of zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd;
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit binnen de eigen organisatie over privacy aangelegenheden en doet voorstellen om privacy risico’s te beperken;
 • Toetst verwerkingen van persoonsgegevens en eventueel hierbij behorende contracten en convenanten op conformiteit met regelgeving op het gebied van privacywetgeving;
 • Beoordelen en (laten) opstellen van Verkorte Risico Analyses (VRA) en Diepgaande Privacy Impact Analyses (DPIA);
 • Beoordelen en (laten) opstellen Privacyreglementen en Privacy protocollen;
 • Beoordelen en (laten) opstellen verwerkersovereenkomsten;
 • Brengt verwerkingen in kaart met medewerking van het management;
 • Stimuleert privacy bewustzijn binnen de genoemde dossiers.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De afdeling Informatievoorziening heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeente brede processen.

Wat wordt er gevraagd?

 • In het bezit van een erkend WO diploma, bij voorkeur Nederlands Recht;
 • kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Minimaal 7 jaar ervaring met implementatie van en advisering over privacy wet- en regelgeving, waarbij praktisch interpreteren van wet- en regelgeving is aangeleerd en wordt aangetoond door werkervaring in bijvoorbeeld de advocatuur of het bedrijfsleven;
 • Ervaring met en is in staat om de wet en de concernafspraken te vertalen naar de eigen organisatie, waarbij wordt opgetreden als overtuigend adviseur van de business;
 • Ervaring met het opstellen / schrijven van kaders voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan voor vrijdag 7 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring