Privacy Officer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Barneveld zijn wij op zoek naar een privacy officer. Het betreft een functie voor 20 uur per week, voor de duur tot eind januari 2021 (met mogelijk optie tot verlenging). Startdatum is medio oktober 2020.

Opdracht omschrijving

 • Je houdt je bezig met het privacybeleid en bent aanspreekpunt voor privacyvraagstukken binnen de gemeente (uitvoering, tactisch en strategisch);
 • Je adviseert over en stelt zelf ook verwerkersovereenkomsten, privacyverklaringen, privacyreglementen en –protocollen en beleidsregels op;
 • Je draagt zorg voor het inventariseren van gegevensverwerkingen en het bijhouden van meldingen van gegevensverwerkingen;
 • Je stelt gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s) op;
 • Je agendeert relevante zaken bij en stemt af met het MT, DO, College, FG en CISO;
 • Je beoordeelt en/of begeleidt bij het opstellen van DPIA’s;
 • Je oefent (pro- actief) eerstelijns toezicht uit op de verwerking van persoonsgegevens;
 • Je verzorgt presentaties en workshops over de AVG en andere voor de privacy en gegevensbescherming relevante zaken;
 • Je beoordeelt en handelt datalekken af;
 • Je adviseert en helpt bij juridische adviezen over privacy en gegevensbescherming zoals bij de aanschaf en inrichting van applicaties, privacytechnische aspecten bij aanbestedingen, informatiebeveiliging en afhandeling van datalekken, bezwaar- en beroepszaken AVG en privacy-aspecten bij collegevoorstellen;
 • Je brengt gevraagd en ongevraagd advies uit binnen de eigen organisatie over privacy aangelegenheden en doet voorstellen om privacy risico’s te beperken;
 • Je toetst verwerkingen van persoonsgegevens en eventueel hierbij behorende contracten en convenanten op conformiteit met regelgeving op het gebied van privacywetgeving;
 • Je adviseert en helpt bij het opzetten en inrichten van uniforme processen en helpt bij alle privacyjuridische aspecten;
 • Je adviseert de afdeling Publiekszaken inzake wet- en regelgeving Brp.

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de juridische richting;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van Privacy Officer;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het adviseren in een complexe omgeving en politieke-bestuurlijke context bij een gemeente;
 • Kennis en ervaring met nationale Europese Privacywet- en regelgeving, waaronder de AVG en de UAVG;
 • Kennis van en ervaring met wetgeving Sociaal Domein, waaronder de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en gegevensindeling binnen het Sociaal Domein en Veiligheid;
 • Kennis en ervaring met wet- en regelgeving Brp.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Dan zien wij graag jouw sollicitatie uiterlijk voor 29 september a.s. tegemoet. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, 075-6151045.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring