Privacy Officer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Privacy Officer. Het betreft een functie voor 36 uur per week voor een periode van 6 maanden met optie tot verlenging.

Als Privacy Officer versterk je het privacy bewustzijn bij de gemeente Amsterdam, Cluster Sociaal, vanuit de afdeling Informatievoorziening (IV). Jouw werkzaamheden spelen zich af op het terrein van armoedebestrijding en data-ontsluiting. Data-ontsluiting betreft de volgende dossiers: buurtteams,, integraal klanbeeld professionals en zicht en grip op sociaal. Specifiek moet een kader worden ontwikkeld waarmee huidige en toekomstige dataverzoeken t.b.v. deze dossiers beoordeeld kunnen worden door de business in samenwerking met privacy deskundigheid.

Je werkte nauw samen met de Information Security Officers van Cluster Sociaal en de sectorjuristen van de genoemde dossiers. Je valt onder de verantwoordelijkheid van een Privacy Officer van Cluster Sociaal en je stemt periodiek met deze Privacy Officer af.

In algemeenheid bestaan de werkzaamheden van de Privacy Officer uit onderstaande taken:

  • 1e lijns, proactieve Privacy Officer rol: draagt zorgt voor de naleving van privacy wet- en regelgeving in het sociaal domein op de genoemde terreinen. De Privacy Officer voert taken zelf uit, of zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd;
  • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit binnen de eigen organisatie over privacy aangelegenheden en doet voorstellen om privacy risico’s te beperken;
  • Toetst verwerkingen van persoonsgegevens en eventueel hierbij behorende contracten en convenanten op conformiteit met regelgeving op het gebied van privacywetgeving;
  • Beoordelen en (laten) opstellen van Verkorte Risico Analyses (VRA) en Diepgaande Privacy Impact Analyses (DPIA);
  • Beoordelen en (laten) opstellen Privacyreglementen en Privacy protocollen;
  • Beoordelen en (laten) opstellen verwerkersovereenkomsten;
  • De ontwikkeling van een kader waarmee huidige en toekomstige dataverzoeken t.b.v. de dossiers buurtteams, integraal klantbeeld professionals en zicht en grip op sociaal beoordeeld kunnen worden door de business in samenwerking met privacy deskundigheid;
  • Brengt verwerkingen in kaart met medewerking van het management;
  • Stimuleert privacy bewustzijn binnen de genoemde dossiers.

Functie-eisen:

– je bent in het bezit van een erkende afgeronde WO opleiding Nederlands Recht;

– je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

– je hebt juridische kennis om met sectorjuristen van de juridische afdeling af te kunnen stemmen;

– je bent in staat om de wet en de concernafspraken te vertalen naar de eigen organisatie, waarbij wordt opgetreden als overtuigend adviseur van de business. Dit kan worden aangetoond door minimaal drie jaar werkzaamheden te hebben uitgevoerd als bedrijfsjusrist of ingehuurde externe expert;

– je hebt ervaring met het schrijven van kaders voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens;

– je hebt minimaal 7 jaar juridische werkervaring.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 5 mei!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring