Product Owner

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Kadaster in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Product Owner. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat hun wettelijke taak. Hun gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Het team Product en Procesinnovatie (PPI) onder de Directie Landregistratie en Geografie is op zoek naar een Product owner.

Het team product- en procesinnovatie valt onder de directie Landregistratie en Geografie. We vertalen ambities in onderzoeken, innovaties en projecten en richten ons op ontwikkeling van ketenprocessen, producten en op de optimalisatie van interne processen, veelal door ondersteuning met IT systemen. Daarvoor specificeren we nieuwe producten en procesverbeteringen, die nader onderbouwd worden met business cases.

Inzet van de Product Owner wordt voorzien op het programma Kadastrale Kaart Next en gerelateerde activiteiten. Dit innovatieprogramma is één van de speerpunten van het Kadaster en richt zich op de vraag of het mogelijk is oude landmeetkundige veldwerken geautomatiseerd leesbaar te maken, te verwerken en op geodetisch gevalideerde wijze aan elkaar te rekenen en vervolgens te ‘reconstrueren’ tot een kadastrale kaart met een hogere en gekende geometrische kwaliteit: de Kadastrale Kaart Next. Het belang van de borging van een adequate verwerking van de landmeetkundige informatie is voor het Kadaster cruciaal. De IT-afhankelijkheid van dit programma is groot, om de IT-invulling goed te organiseren zoeken ze een Product Owner.

Opdrachtomschrijving:
In de rol van Product Owner heb je een veelzijdige verantwoordelijkheid. Je speelt een belangrijke rol in de technische ondersteuning en doorontwikkeling van de in dit onderzoeksprogramma ontwikkelde tooling. Hierin vindt nog ontwikkeling en vernieuwing plaats in een iteratief proces waarbij zowel functionele als technische besluiten worden genomen. In het team werken IT-ers, AI-specialisten en geodetische experts hand in hand samen. Je acteert als linking pin tussen business en IT. In de rol van Product Owner beheer je de backlog van het team en stem je af met je omgeving, waaronder de programma manager. Daarnaast stem je af met de Product Owners van de andere teams en met overige stakeholders en business owners. De gezochte Product Owner is communicatief vaardig en moet goed kunnen schakelen met de diverse betrokkenen en stakeholders.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Het beheren van de productbacklog van het team;
 • Afstemming met business owners en andere stakeholders;
 • Vormgeven en borgen van de landmeetkundige en geodetische principes in de werkprocessen en ontwikkeling productietooling;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven in relatie tot de beoogde grootschalige productie;
 • Bijdragen aan visievorming voor het eindproduct.

Functie-eisen:

 • Je bent beschikbaar vanaf 1 januari 2020;
 • Je beschikt over een afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger, bij voorkeur Informatiemanagement/IT;
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als product owner, leidinggevende en/of projectmanager in het domein van informatiemanagement/software ontwikkeling;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met automatisering van landmeetkundige processen en -informatie;
 • Je hebt recente ervaring (afgelopen 3 jaar) met innovatie en toepassing AI-technieken;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld;
 • Je hebt aantoonbaar uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als in geschrift), taalniveau B2.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 9 december!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring