Programma adviseur capaciteitsmanagement

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de politie (Apeldoorn) zijn wij op zoek naar een programma adviseur capaciteitsmanagement. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Context Politieacademie

De Politieacademie is bij wet aangewezen als onderwijsinstituut en kennisinstituut voor de politie. Daarnaast heeft de wetgever de mogelijkheid opgenomen dat de PA haar taken ook uitvoert voor andere organisaties in het veiligheidsdomein.

Van de Politie Academie (PA) wordt verwacht op optimale wijze te voorzien in de onderwijsvraag van de politie en derden. In het kader van het samenspel en onderdeel van de Nationale Politie (NP), maar ook voor de eigen bedrijfsvoering ervaart de PA steeds meer de noodzaak om integraal scherp zicht te hebben op haar onderwijs- en onderzoekproducten en de hieraan gerelateerde inzet van medewerkers, middelen en daaraan verbonden kosten.

Context programma Capaciteitsmanagement

In navolging van de eenheden is het programma “Capaciteitsmanagement PA” eindverantwoordelijkheid voor het bouwen en vormgeven en Capaciteitsmanagement Politieacademie binnen de Politieacademie waarbij goed capaciteitsmanagement ervoor dat het capaciteitsaanbod inzichtelijk wordt en kan worden afgestemd op de onderzoeks- en onderwijsvraag en waarin de CM-organisatie Politieacademie een cruciale positie in zal nemen met als doel een efficiënte CM-organisatie voor toekomstbestendig politieonderwijs. Ten aanzien van de ontwikkeling van CM impliceert dit dat CM binnen de Politieacademie niet enkel gaat over het managen van capaciteit zoals binnen de eenheden van de NP, maar ook over het managen van expertise en logistiek. Dit is een significant verschil met de overige eenheden binnen de NP en maakt dat voor de PA CM zich zowel richt op personeelsplanning als logistieke planning voor de continuering en ontwikkeling van de onderwijstaak. In de eindsituatie dient de PA niet alleen op capaciteit, maar ook op expertise te kunnen sturen in haar onderzoeks- en onderwijstaak en adequaat haar capaciteit managen wat een enorme bijdrage levert in het wendbaar maken van haar organisatie. Dit is fundamenteel voor de continuering, het verstevigen en het vernieuwen van haar onderzoeks- en onderwijs taak voor de Nationale Politie en derden.

De programma manager draagt de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van het programma en geeft integraal leiding aan het programmateam voor het opzetten en realiseren van het Programma Organisatie Capaciteitsmanagement Politieacademie, zoals door de Directie in juni 2019 vastgesteld. De Programma Manager is verantwoordelijk voor het definiëren van een visie en blauwdruk en een projectenportfolio om de blauwdruk te realiseren. Binnen het programma dragen de projecten zorg voor de het realiseren van diverse producten en uitkomsten.

Het programma integreert Bedrijfsvoering processen bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de (culturele) veranderingen in de organisatie van de bestaande planningsprocessen en roostervorming bij de PA met de invoering van de Capaciteitsmanagement Organisatie. Het rangschikken, stroomlijnen en sturen bij het verstevigen en vernieuwen van de interne planningsprocessen en CM-activiteiten binnen de Politieacademie is hierbij een belangrijk onderdeel, alsmede de aansluiting met externe strategische ontwikkelingen die van invloed zijn op de (meerjarige) planningsprocessen en het verder realiseren van de toekomstbestendige CM-organisatie bij de Politieacademie.

Doelstelling

Het inrichten van een efficiente en effectieve Capaciteit Management (CM) organisatie binnen de Politieacademie:

 • Het inrichten van een professioneel uniform CM-proces met een gezonde balans tussen werkgevers- en werknemersbelangen;
 • Het inrichten van een effectieve en efficiënte CM organisatie met uniforme processen, competente medewerkers en adequate systemen om zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs;
 • Het komen tot gezamenlijke normen, waarin differentiatie mogelijk is als de primaire taak dit vereist;
 • Het vereenvoudigen van beheer, met een eenduidige sturing en verantwoording op gebied van CM;
 • Het verstevigen van de balans in inrichting, formatie, bezetting, budget en onderwijsbehoefte;
 • Het inbedden van vernieuwingen in aansluiting met de innovatie in kerntaken en de flexibilisering van de onderwijstaak
 • Aansluiten bij de landelijke inrichting Politie

Verantwoordelijkheden

De tijdelijk aan te stellen Programma Adviseur Capaciteitsmanagement is lid van het programmateam en rapporteert aan de Programma Manager. Als Programma Adviseur is de kandidaat verantwoordelijk om zorg te dragen voor grip en inzicht in de realisatie van het programma en ondersteunend aan de Programma Manager.

Vakmatige taken

 • Adviseren aangaande effectieve programma organisatie
 • Bewaken van de integrale actielijst;
 • Opstellen en bijhouden van de integrale planning;
 • Voortgang bewaken van de diverse mijlpalen;
 • Identificeren en bewaken van (integrale) risico’s;
 • Monitoren projecten voortgang en advies aangaande knelpunten en risico’s;
 • Levert kwalitatief hoge voortgangsrapportages;
 • Faciliteert in het voorbereiden van de stuurgroep rapportages;
 • Houdt de samenhang, onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen de verschillende projecten in de gaten;
 • Voorbereiden, faciliteren en uitwerken van diverse project overleggen;
 • Adviseert over de inrichting en verbetering van het programma;
 • Opstellen notities en besluitstukken;
 • Verzorgen van communicatie naar stakeholders;
 • Voorbereiden diverse presentaties;
 • Zorgen voor constructieve relaties met diverse stakeholders
 • Nadrukkelijke ondersteuning bij het sturen, beheren, beheersen en verantwoorden van kosten, planning en voortgang, programma-informatie en communicatie;
 • Uitvoeren analyses en projectmatige activiteiten;
 • Is in staat programma manager ter vervangen.

Contacten

Vanuit deze rol rapporteert de kandidaat aan de Programma Manager een heeft de kandidaat nauw contact nagenoeg alle stakeholders binnen het programma. Dit betreft primair de Politieacademie (denk aan onderwijs, planners, staffuncties zoals control en  onderwijsregie), maar ook de directie HRM.

Wat wordt er gevraagd?

 • Afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in een voor deze opdracht relevante richting;
 • PRINCE2 (of gelijkwaardig) gecertificeerd;
 • MoP (management of Portfolios) gecertificeerd;
 • Agile Scrum Foundation gecertificeerd;
 • Minimaal 7 jaar werkervaring binnen het vakgebied, waarvan minimaal 3 jaar binnen grote (1000+), publieke organisaties.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met bedrijfsvoering binnen de onderwijsbranche.

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 3 april 2020.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring