Programmamaker Stikstof

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Programmamaker Stikstof. Het betreft een functie voor 24-32 uur per week, voor een periode van een jaar, met optie tot verlenging.

Organisatie:
Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
 • Waterbeheer;
 • Milieu;
 • Energie en klimaat;
 • Vitaal platteland;
 • Regionale bereikbaarheid;
 • Regionaal openbaar vervoer;
 • Regionale economie;
 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg.

De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaald dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling.  Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met het mogelijk maken van ontwikkelingen en anderzijds de bescherming van de natuur. Landelijke afspraken en adviezen (bv. advies commissie Remkes vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om een zorgvuldig proces en programmatische aanpak.  Zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van stakeholdersbijeenkomsten, ambtelijke en bestuurlijk overleg is essentieel. Dit geldt ook voor het voorbereiden van portefeuillehouders overleggen en de vergaderingen van gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

De onderstaande werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd gedurende de opdracht:

 • Strategisch leiding geven aan een politiek zeer complex en gevoelig dossier met verschillende deelprojecten;
 • Strategisch adviseren aan bestuurlijk portefeuillehouder en management;
 • Voorzitten van projectteamvergaderingen, acties uitzetten, voortgang bewaken, verslaglegging en bewaken financiële kaders;
 • Voorbereiden bestuurlijke overleggen en op (laten) stellen van besluitvormingsdocumenten;
 • Op directieniveau aanspreekpunt voor betrokken partners;
 • Aansturen projectsecretaris en project communicatiemedewerker;
 • Aanspreekpunt bij calamiteiten en crisis;
 • Gevolgen van actuele ontwikkelingen vertalen noodzakelijke acties binnen de verschillende deelprojecten;
 • Signaleren van knelpunten en doen van voorstellen op te heffen.

Minimumeisen:
1. De werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad;
2. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar op het dossier stikstof.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 12 maart!

 

Deze opdracht kan op zowel freelance basis als in dienst worden uitgevoerd. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, recruiters Dumol Jobs, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring