Programmamanager

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een programmamanager werk & participatie. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van 6 maanden, startdatum z.s.m.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
Voor het team Werk & Participatie zoeken wij een resultaatgerichte en ervaren Programmamanager. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de afdelingsmanager en werkt nauw samen met de teammanagers Sociaal Plein en het team Beleid en Ondersteuning.

We zijn op zoek naar een programmamanager voor diverse arbeidsmarkt- en scholingsprojecten zoals arbeidsoriëntatie statushouders, de aanpak Jeugdwerkloosheid, van zorg naar werk-trajecten, het  Breed Offensief en de ontwikkeling van het Leerwerkloket. Je bent mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt (WSP), de verbetering van de uitwisseling van matchinggegevens en de mobiliteitsdienstverlening. Je geeft direct leiding aan de projectleider Leerwerkloket. Integrale handhaving (sociale recherche) en het proces re-integratie poort vallen ook onder jouw aandachtsgebied.

Je hebt ervaring met financieringsstromen, budgetverantwoordelijkheden, leidinggeven (management) en projectmanagement. Specifiek heb je naast de genoemde projecten ervaring met

 • Het schrijven van processen (LEAN);
 • De Wsw, nieuw beschut en doelgroep banenafspraak;
 • De borging en sturing van contractafspraken;
 • De ontwikkeling van arbeidsmarktinstrumenten / leerwerktrajecten;
 • De regionale arbeidsmarkt;
 • Samenwerkingen tussen de arbeidsmarkt, (private) onderwijswijsinstelling en andere partners zoals het S-BB en het RBL;
 • Fte-planningen;
 • Privacy / gegevensveiligheid;
 • De inkoop van re-integratie-, participatie-, zorg- en scholingsinstrumenten (aanbestedingsprocedure);
 • ESF-projecten en -aanvragen.

Kennis van / ervaring met relevante wetgeving zoals participatiewet, Wet Inburgering, Wet Educatie Beroepsonderwijs, Wet Maatschappelijke Ondersteuning is essentieel. Daarnaast heb je kennis van het lokale sociale netwerk en overige samenwerkingsverbanden. De systemen Suite, Sonar en Szeebra hebben geen geheimen voor je.

Wat wordt er gevraagd?

 • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring als Programmamanager Werk & Participatie binnen een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van sociaal juridische dienstverlening of vergelijkbaar (25 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmamanager Werk & Participatie binnen een gemeentelijke instelling (50 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met statushouders en jongeren (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als MT lid (10 punten).

Voldoe je aan het profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan middels je cv uiterlijk voor maandag 29 maart a.s. Bij vragen kan je contact opnemen met Donna Nijboer of Yvonne Loocks, 075-6151045.

Vanzelfsprekend worden alle contacten discreet behandeld, omdat we jouw privacy belangrijk vinden bij Dumol Jobs hebben wij gelet op de AVG een Privacyreglement opgesteld.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring