Programmamanager Duurzaam Herstel

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmamanager Duurzaam Herstel. Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

Om uit de coronacrisis te komen presenteerde de gemeente Amsterdam op 22 oktober 2020 een duurzaam en sociaal herstelplan. Onderdeel van dit herstelplan zijn zes motoren voor duurzaam herstel, gericht op het versnellen van investeringen gerelateerd aan de klimaatambities en de verduurzaming van Amsterdam.. Voor deze motoren is de komende jaren €78 miljoen uitgetrokken. Hierbij gaat het veelal om cofinanciering met andere partijen (zoals woningbouwcorporaties). De totale investering voor de klimaatdoelstellingen ligt daarom vele malen hoger.
Naast de zes motoren voor duurzaam herstel investeert de gemeente de komende jaren €12 miljoen extra in de ontwikkelbuurten en wordt in het herstel van bruggen en kades versneld geïnvesteerd. Deze investeringen in de fysieke omgeving leveren een mooiere stad en werkgelegenheid op.
Het is de wens van het college en de gemeenteraad dat bij deze investeringen ook wordt gezorgd dat Amsterdammers meeprofiteren van deze werkgelegenheid. Daarmee zit er een sterke verbinding tussen de fysieke investeringen en de sociale opgave van de stad om Amsterdammers die hun baan (dreigen te) verliezen, nu geen werk hebben, stages zoeken of zich willen laten omscholen hiervan te laten meeprofiteren.  Dit mede tegen de achtergrond dat er in (de regio) Amsterdam reeds langdurig een tekort is aan technisch geschoold personeel. Zonder voldoende technisch geschoold personeel kan de uitvoering van de diverse ambities in het fysieke domein (klimaatambities, bouwopgave, etc.) in de knel komen. Hiervoor is een banenplan Duurzaamheid opgesteld met als doel het aantal vaklieden in sectoren en beroepen gerelateerd aan de klimaatambities te vergroten (met name in technische functies). Gebruikmakend van de omvangrijke infrastructuur van technisch beroepsonderwijs die al in stad en regio aanwezig is.

Als Programmamanager Duurzaam Herstel en Banenplan Duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor:

 • Afspraken en samenwerkingsverbanden gericht op werk bij investeringen van de zes motoren voor duurzaam herstel, bijvoorbeeld middels een sociale paragraaf.
 • Afspraken en samenwerkingsverbanden gericht op werk bij investeringen van derden (zoals woningbouwcorporaties) gerelateerd aan de verduurzaming en de klimaatambities.
 • Uitvoering van het Banenplan Duurzaamheid

De functie als programmamanager behelst het programmatisch aansturen van de koppeling tussen de investeringen vanuit de zes herstelmotoren duurzaamheid en werkgelegenheid (mede voor Amsterdammers). Daarnaast ook het aansturen op de koppeling tussen investeringen in duurzaamheid en werk van andere (grote) partijen. De programmamanager heeft de taak om ervoor te zorgen dat investeringen in de energietransitie ook een concrete sociale bijdrage leveren aan de stad en worden gekapitaliseerd in werkgelegenheid en onderwijs. Dat is zowel bij de investeringen die de gemeente doet om de eigen panden te verduurzamen, maar ook juist in gesprek met corporaties, onderwijsinstellingen en andere partijen. Het doel is dat bij investeringen ook de kansen op werk (voor o.a. Amsterdammers) worden gestimuleerd. Door vermeerdering van stageplaatsen, dan wel door plekken voor zij-instromers of andere mensen die nu geen werk hebben. Het doel is om zowel op korte als op middellange termijn goede samenwerkingen aan te gaan én samen met lokale en nationale partners de slagkracht van het herstelplan te vergroten, ook financieel. De financiële slagkracht vergroot je door in beeld te brengen welke andere bronnen voor financiering (publiek en privaat) beschikbaar zijn voor de motoren en het banenplan en daarmee afspraken te maken.
Op een rij de belangrijkste taken:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Stuurgroep Investeringen en Werkgelegenheid.
 • Je schakelt met de betrokken bestuurders over de voortgang en zet hen in positie waar nodig.
 • Je stuur een kernteam aan met een projectsecretaris, een projectleider investeringen en werkgelegenheid en  een strategisch adviseur. Zij zorgen o.a. voor de concrete vertaling van de  leer/werkakkoorden dan wel ‘deals’ met (grote) werkgevers. Daarnaast is er een vaste kring van mensen die jouw adviseert over financiën, personeel en communicatie en daar ook in de uitvoering bij helpt.
 • Je schakelt met de zes projectleiders gericht op investeringen in duurzaam herstel, gericht op de koppeling tussen investeringen en werk;
 • Je schakelt met de programmamanager Ontwikkelbuurten en de programmadirecteur Bruggen en kades zodat wat betreft de koppeling van investeringen en werk gelijksoortige afspraken worden gemaakt en van elkaars netwerk gebruik wordt gemaakt.
 • Je stuurt op de voortgang van het Banenplan duurzaamheid met daarbij een jaarlijkse monitor.
 • Je zorgt voor een duidelijke sociale paragraaf (bijv. middels social return of leer/ werkakkoorden) bij alle grote investeringen (van de gemeente en van externe partijen) gerelateerd aan de verduurzaming van de stad.
 • Je zorgt voor een dashboard over de voortgang van de investeringen in duurzaam herstel en het effect daarvan op de werkgelegenheid.
 • Je voert de lobby met het duurzame herstelplan bij (publieke en private) partners in de stad, regio en nationaal, met als doel de (financiële) slagkracht te vergroten.

Functie-eisen:

– je beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau;

– je hebt minimaal 5 jaar ervaring met complexe bestuurlijke besluitvormingstrajecten in Amsterdam of G4 gemeente;

– je hebt meerjarige ervaring in programma management en aansturing van multidisciplinaire processen en projecten;

– je hebt aantoonbare ervaring met strategisch samenwerkingstrajecten met stakeholders;

– je hebt minimaal 10 jaar ervaring op gebied van project/programmamanagement als zelfstandig project- of programmamanager.

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 30 oktober!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring