Programmamanager Informatievoorzieningen

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de 7 Gelderse omgevingsdiensten zijn wij op zoek naar een programmamanager informatievoorzieningen. Het betreft een functie voor 8 tot 16 uur per week, voor de duur van een half jaar.

De 7 Gelderse omgevingsdiensten werken aan een gezamenlijke informatievoorziening. Hiermee willen de diensten drie doelen bereiken: kwaliteitsverbetering van gegevens, verbetering van de onderlinge en externe gegevensuitwisseling en kostenbesparing. Sinds 2015 zijn gegevens gestandaardiseerd, is een gezamenlijk gegevensmagazijn gebouwd en worden gegevens ‘gewassen’, aan andere toezichtorganisaties beschikbaar gesteld en gepresenteerd in een openbare viewer
(www.gelderseomgevingsdiensten.nl). We zoeken een kartrekker voor de vervolgstappen. Word jij onze programmamanager en geef jij invulling aan deze uitdagende ambitie? We werken met de scrumaanpak. De programmanmanager is daarom ook Productowner.

Taken Productowner (PO)
De PO is verantwoordelijk voor de “wat-vraag”. Op basis van de wensen van de verschillende stakeholders wordt een samenhangende vraagstelling of opdrachtformulering gemaakt. Hierbij worden de belangen onderling afgewogen en wordt bewaakt dat de doelstellingen uit het programmaplan worden gerealiseerd. Stakeholders zijn onder andere: de directeuren
van de 7 omgevingsdiensten, de gidscontacten (contactpersonen) bij de 7 omgevingsdiensten en inhoudelijke experts van de provincie en de 7 omgevingsdiensten.

De PO behoort tot het scrumteam. Dit scrumteam bestaat verder uit het developmentteam die het merendeel van het uitvoerende werk doet om te komen tot realisatie van waarde toevoegende producten.

De acceptatie van de op te leveren producten is ook een taak van de PO. De acceptatie van producten gebeurt waar nodig door inbreng in de stuurgroep (waarin 2 directeuren, 1 concernmanager van de provincie en 1 voorzitter van een omgevingsdienst plaats hebben), of het directeurenoverleg van de 7 omgevingsdiensten.

Taken Programmamanager (PM)
De PM stelt voortgangsrapportages op en brengt deze in bij de stuurgroep. Hierin komen onderwerpen als kosten, bereikte resultaten, plan voor de komende periode en risicomanagement aan de orde.

De PM is tevens adviseur van de stuurgroep.

De PM bewaakt het budget (tijd, geld, accordering bestede uren).

De PM verzorgt het contractmanagement (extern en intern) en faciliteert de benodigde voorzieningen bij de projectuitvoering (scrumroom, hardware, software, etc.).

Verantwoordelijkheden

De kandidaat houdt inhoudelijk overzicht over de gewenste koers en houdt daarbij rekening met de verschillende belangen. De kandidaat overziet daarbij het groter geheel en zorgt ervoor dat de producten bijdragen aan het uiteindelijke doel. Dat vraagt om inhoudelijke kennis en vaardigheden om verschillende belangen onderling af te wegen. De kandidaat moet in staat zijn om verschillende partijen inhoudelijk (waar mogelijk) op één lijn te brengen en waar dit niet mogelijk is gefundeerde keuzes maken in het ontwikkelproces.

Er wordt gevraagd om een autoriteit op het VTH proces bij omgevingsdiensten die grote affiniteit heeft met bestuurlijke-/management-issues.

De kandidaat heeft uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

De kandidaat heeft de volgende competenties in zich:
– Bruggenbouwer
– Resultaatgericht
– Klantgericht
– Samenwerkingsgericht
– Plannen en organiseren
– Ondernemend, kansen zien en benutten
– Besluitvaardig
– Visie hebben
– Organisatiesensitiviteit

Wat wordt er gevraagd?

  • Minimaal 2 jaar werkervaring bij een omgevingsdienst (of een vergelijkbare organisatie) in management/-management-adviesrol.
  • Academisch werk- en denkniveau op het terrein van Omgevingsrecht en/of bedrijfs-/ bestuurskunde
  • Aantoonbare ervaring als project- of programmamanager.
  • Aantoonbare ervaring in het functioneren als Product Owner.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 31 januari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring