Programmamanager/projectmanagement Wabo

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een programmamanager/projectmanagement Wabo. Het betreft een functie voor 24-36 uur per week tot het einde van het jaar met optie tot verlenging.

Functieomschrijving:

De beleidsadviseur informatie gestuurd werken is verantwoordelijk voor het onderdeel informatie gestuurd werken en het programmatisch adviseren over organisatieontwikkeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau op het Waboterrein.

Werkzaamheden:

Voor de invoering van Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) binnen de Gemeente Amsterdam, is het implementatieplan IGH in 2016 opgesteld. In maart 2017 is het gestart met de gefaseerde invoering bij Handhaving  Openbare Ruimte (HOR). Medio 2018 is het gestart met de implementatie bij toezicht en handhaving fysieke leefomgeving: Bouw & Gebruik en Horeca.  Borging van werkafspraken, procesaanpassingen en het naleven hiervan behoren tot de verantwoordelijkheden. Gezien de complexiteit en de relatief korte tijd van een half jaar dienen de kandidaten direct operationeel inzetbaar te zijn.

Taken:

De beleidsadviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van een  projectplan op waarin doelen, doelgroepen, inhoud van het project en de tijdsplanning zijn opgenomen en richt waar nodig de projectorganisatie in bij de betrokken organisatieonderdelen.   De beleidsadviseur voert onderzoek uit en volgt en evalueert ontwikkelingen met betrekking tot de betrokken organisaties en IGH en maakt voorstellen en notities hieromtrent. De beleidsadviseur stelt een evaluatie dan wel transitie plan op basis waarvan de  activiteiten kunnen worden overgedragen en worden voortgezet door de lijnorganisatie. De beleidsadviseur toetst  en verantwoordt de behaalde resultaten te n behoeve van de opdrachtgever.

De opdrachtgever:

Het Projectteam Wabo is verantwoordelijk voor de regie op het gehele Wabo-proces conform de wettelijke proceseisen. In dat kader zoekt het Projectteam nadrukkelijk de afstemming met de uitvoeringsorganisaties binnen Amsterdam die Wabo-taken uitvoeren, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, VTH-samenwerkingspartners, de procesunit VTH en de programma’s gedragsbeïnvloeding, IGH, woningkwaliteit, etc. De producten die het Projectteam oplevert (o.a. Wabo-beleid, Wabo-uitvoeringsprogramma, jaarverslagen) worden aan het bestuur ter vaststelling aangeboden. Het Projectteam regisseert vervolgens de invoering hiervan, evalueert en actualiseert. Het Projectteam is ingesteld voor de periode vanaf juli 2017 tot aan januari 2020 en legt direct verantwoording af aan de gemeentesecretaris. De medewerkers van het Projectteam Wabo zijn verantwoordelijk voor de regie op het gehele Wabo-proces conform de wettelijke proceseisen. Het projectteam is een organisatie-overschrijdende projectgroep met als standplaats stadsdeel Oost.

Voor de invoering van Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) binnen de Gemeente Amsterdam, is het implementatieplan IGH in 2016 opgesteld. In maart 2017 is  gestart met de gefaseerde invoering bij Handhaving  Openbare Ruimte (HOR). Medio 2018 is gestart met de implementatie bij toezicht en handhaving fysieke leefomgeving: Bouw & Gebruik en Horeca.  Borging van werkafspraken, procesaanpassingen en het naleven hiervan behoren tot de verantwoordelijkheden. Gezien de complexiteit en de relatief korte tijd van een half jaar dienen de kandidaten direct operationeel inzetbaar te zijn.

Functie-eisen:

  • beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een achtergrond in Organisatiepsychologie, Veranderkunde en/of Rechten;
  • kennis van Lean en projectmanagement;
  • kennis en ervaring met het proces van toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving, waaronder horeca en bouw & gebruik en openbare ruimte;
  • minimaal twee jaar aaneengesloten werkervaring als projectleider, projectmanager, procesmanager, programmaleider of strategisch adviseur bij een (G4 )gemeente;
  • aantoonbare ervaring met coaching en training van managers en/of  medewerkers;
  • relevante ervaring met het werken in een (complexe) bestuurlijke omgeving en beschikken over gevoel voor politieke verhoudingen;
  • relevante ervaring met beleids- en bestuursprocessen bij de overheid;
  • minimaal 7 jaar ervaring met organisatie en managementadvisering;
  • relevante en aantoonbare  ervaring met informatie- en risicogestuurd werken.

 

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan voor 7 augustus!

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring