Programmamanager Zorg en Veiligheid

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Programmamanager Zorg en Veiligheid. Het betreft een functie voor 32 tot 26 uur per week, voor een periode van een jaar met optie tot verlenging.

 

Opdracht:


De programmamanager heeft als belangrijkste taak om verbinding tot stand te brengen tussen de beleidsvelden Zorg en Veiligheid. Er is een groot aantal thema’s dat zich afspeelt op het snijvlak van Zorg en Veiligheid. Deze twee terreinen raken elkaar op beleidsniveau echter niet van nature, terwijl dit wel nodig is om tot een passend aanbod/visie te komen. In de uitvoering (bij de regie op inwoners met complexe problematiek waaronder ook nazorg ex-gedetineerden) is de noodzaak tot verbinding van zorg en veiligheid dagelijkse kost. De afgelopen jaren is daar al veel op ontwikkeld en op casusniveau weten de verschillende partners elkaar over het algemeen goed te vinden. Op beleidsniveau en bestuurlijk niveau is het nu tijd voor de volgende stap. We zoeken een programmamanager om daar invulling aan te geven.

 

Aanleiding hiervoor is de problematiek die achter de meest complexe inwoners van Hilversum vandaan komt, zoals onder andere besproken in de PGA lokaal en de PGA van het Zorg en Veiligheidshuis en doe doelgroep nazorg ex gedetineerden. Deze problematiek is beleidsmatig onderverdeeld in een aantal thema’s. Een groot deel van deze thema’s is belegd bij Openbare Orde en Veiligheid, maar vraagt om interventies in het sociaal domein. Een integrale visie is nodig om de vraagstukken goed op te pakken. Het is van belang de domeinen bij elkaar te brengen om zo aan de voorkant van de problematiek te komen.

 

Te denken valt aan onderstaande thema’s:

 

 • Mensen met onbegrepen gedrag
 • Nazorg ex gedetineerden
 • Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Bescherming en Opvang (interventiewoningen)
 • Jeugd en Veiligheid
 • Prostitutiebeleid
 • Mensenhandel
 • Ondermijning, waaronder het Damoclesbeleid en Jonge Aanwas
 • Radicalisering

 

Specifieke taken:

 1. Opleveren Agenda Zorg en Veiligheid, waarin staat aangeven met welke thema’s we de komende twee jaar op welke werkwijze aan de slag gaan, zowel qua inhoud als proces.
 2. Aanjagen planvorming op diverse zorg- veiligheidsthema’s en bij elkaar brengen van betrokken spelers (driehoek uitvoering sociaal domein, beleid sociaal domein en veiligheid).
 3. Monitoren voortgang op diverse onderwerpen en gemaakte afspraken, rapporteren hierover aan ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers en escaleren op het juiste niveau indien nodig.
 4. Ontwikkelen en mede vormgeven van de randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle aanpak, denk bijv. aan intervisie, interne communicatie, deskundigheidsbevordering medewerkers.
 5. Voorzitten en voorbereiden beleidsoverleg, managementoverleg en bestuurlijk overleg over Zorg en Veiligheid.
 6. Plan maken voor borging aanpak op langere termijn. thema’s geagendeerd moeten worden (uitvoerend, beleidsmatig en/of bestuurlijk). Indien nodig samenwerking zoeken met de Regio Gooi en Vechtstreek.

 

Vereisten:
1. Aantoonbare werkervaring op het snijvlak van Zorg en/of Veiligheid (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het aanjagen van integrale samenwerking op uitvoerend, beleids- en bestuurlijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;
4. Aantoonbare werkervaring met Stakeholdermanagement;
5. Aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider, programmamanager en/of senior beleidsadviseur.

 

Voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 24 januari!

Wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te solliciteren? Neem dan contact op met Yvonne Loocks onze recruiter, telefonisch 075 – 6151045.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring