Programmeur groen

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een programmeur groen. Het betreft een functie voor 36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum juni 2020), met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Het belang van groen in de woonomgeving neemt toe, de ambities zijn hoog.

 • De stad groeit.Areaaluitbreidingen waaronder Haven-stad leiden tot nieuwe beheerprogramma’s.
 • Intensief gebruik.De stadsparken kunnen de vele bezoekers nog nauwelijks aan. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen.
 • Wegwerken van achterstanden.Herstelprogramma voor de plantsoenen in de stad.
 • Klimaat & toekomstbestendigheid. Groen is de sleutel tegen droogte, hitte en Co2.
 • Ecologisch beheer. Het vergroten van biodiversiteit door insectvriendelijk beheer.

Hoe programmeer je al deze werkzaamheden zodat de stad op het gewenste kwaliteitsniveau blijft? Hoe voeren we dit uit tegen optimale life cycle kosten? En hoe laten we die programma’s goed aansluiten op eisen en wensen van de bewoners, ondernemers en bezoekers in de stad? Als programmeur maak je het instandhoudingsplan Groen en vertaal je de opgaven op de lange termijn naar concrete maatregelen kosten in een programma voor de komende vier jaar.

Je werkt mee aan het stadsbrede programma Stadsbehoud. Je brengt hiervoor de activiteiten van dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van het groen in beeld. Je kijkt naar zowel de technische opgave en de levenscyclus als de eisen ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte. Het bestuur kan hierdoor integrale, goed beargumenteerde keuzes maken.

Organisatorische scope
Het programmeren van openbare ruimte assets gebeurt vanuit de RVE V&OR die verantwoordelijk is voor assetmanagement en de uitvoering van groot onderhoud, vervanging en herinrichting in de stad. Hierbij wordt er samengewerkt met de stadsdelen ten aanzien van het gebiedsmanagement en RVE Stadswerken die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.

Werkzaamheden
Opstellen van de programmering groen, met de volgende onderdelen:

 • het  Instandhoudingsplan Groen
 • Data analyse en interpreteren resultaten  inspecties
 • In beeld brengen huidige uitgaven en onder handen projecten
 • Opstellen maatregelpakketten & kosten per gebied
 • Afstemming van de pakketten met beleidsafdelingen en stadsdelen
 • Input verzorgen aan het programma Stadsbehoud.

Advisering van de Assetmanager Groen over de optimale mix van maatregelen dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging

Bijdrage leveren aan begroting, tussentijdse financiële rapportages en jaarrekening

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Afdeling Stedelijk Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in heel Amsterdam. We werken volgens de principes van assetmanagement in processen als monitoring & inspectie, programmering, uitvoering en informatievoorziening. De teams binnen Stedelijk Beheer zijn Openbare ruimte, Groen & Wegen, Civiele Constructies en Licht. Grote opgaves op dit moment zijn het inlopen van achterstallig onderhoud en het op orde krijgen van de structurele onderhoudsbudgetten. Daarnaast het organiseren van de programmering en projectenportefeuille voor de hele stad na een reorganisatie in 2018.

Wat wordt er gevraagd?

 • In het bezit van een erkende hbo-diploma;
 • Ruime ervaring met het porgrammeren en plannen van projecten;
 • Ervaring met het opstellen van meerjaren onderhoudsprogramma’s voor openbaar groen en/of parken.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 1 mei 2020.

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring